Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Nu planerar vi stärka vår röst i energidebatten
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-02-19
|Debatt

Nu planerar vi stärka vår röst i energidebatten

Svensk Dolenergi planerar att rekrytera en person som kan stärka kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.


Stort intresse men fortsatt osäker marknadsutveckling

Olika opinionsundersökningar visar att det finns ett stort intresse för solenergi hos allmänheten, men den praktiska realiteten visar en delvis annan bild. Det saknas fortfarande en nationell plan för solenergi och därmed saknas det ett ramverk för marknads- och företagsutveckling. Det finns därför inga genomtänkta kopplingar mellan Boverkets byggregler, elcertifikatsystemet, nuvarande investeringsstöd, den nyligen införda skattereduktionen för mikroproducenter eller aktuella frågeställningar kring energiskatt och moms, när det gäller solenergi.

Trots dessa osäkerheter sker det en långsam men stadig ökning av medlemsintäkter från ett allt större antal företag som tror på solenergins möjligheter att utvecklas även i Sverige. Tack vare ett ökat intresse, speciellt hos privatpersoner och fastighetsägare (kommunala och privata), installeras förhållandevis många solcellsanläggningar i Sverige. Det lär bli fler allt eftersom kunskapen ökar hos olika marknadsaktörer och sedan återstår det att se när politiker och myndigheter tar solenergi på allvar.

 

Fördubbling av medlemsintäkterna sedan 2008

Samtidigt är medlemsutvecklingen under de senaste åren ett tydligt bevis på de stora osäkerheterna i branschen. Under sexårsperioden 2009–2014 antogs 127 nya medlemsföretag samtidigt som 65 medlemsföretag begärde utträde, gick i konkurs eller blev uppsagda på grund av att de inte betalde medlemsavgiften. Nettoökningen uppgick därför endast till 62 nya medlemsföretag under perioden. Det innebar dock en fördubbling av medlemsintäkterna under perioden och vid ingången av 2015 hade föreningen drygt 120 medlemsföretag och omsatte cirka två miljoner kronor, varav drygt hälften kom från medlemsföretagen.

 

Nyrekrytering ska skapa energi kring branschfrågor

De etablerade branschorganisationerna har väl etablerade kanslier med anställda på dedikerade positioner, som vd, politisk sakkunnig, kommunikatör och liknande. Tills för två år sedan hade Svensk solenergi ett kansli på ett skrivbord, men från och med 2012 har vi ett bemannat kansli som vi nu avser förstärka med ytterligare en person. För att det ska bli bra måste föreningens medlemsintäkter och utveckling gå hand i hand med en marknadsutveckling. Vi planerar därför att rekrytera en person som kan stärka våra kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.

 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 1, 2015. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.