Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015

Nyheter 2015

Månad:

Kategori:

2015-04-14
|Solenergipriset

Nominerade till solenergipriset 2015

Prisceremonin hålls cirka 17.15, onsdag 22 april, i anslutning till andra prisutdelningar på EcoForum, Stockholmsmässan, Älvsjö, med enhetschef Sara Bargi, Energimyndigheten, som prisutdelare.

2015-04-08
|Statistik

Installerad solcellskapacitet 2014

Solceller fortsätter att öka i Sverige. 2014 installerade vi 36,2 MW, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2013 års 19,1 MW. Många vill investera i solceller för miljön, ekonomin och känslan av självförsörjning.

2015-03-12
|Ekonomi

ROT-schablon för arbete med solcellsinstallationer

Nu kan man beräkna ROT-avdrag för installation av solcellsanläggningar enligt en schablon precis som man kan göra för installation av solvärmesystem, m m.

2015-02-19
|Övrigt

Svensk Solenergi rekryterar

Vi rekryterar en person som kan stärka våra kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.

2015-01-22

Nominera till Solenergipriset 2015

Solenergipriset utdelas årligen, för Årets anläggning och Årets prestation, vid Svensk Solenergis årsmöte.

2015-01-10
|Ekonomi

Skattereduktion från årsskiftet

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el trädde i kraft den 1 januari 2015. För mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18.000 kronor per kalenderår.