Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Skattereduktion från årsskiftet
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-01-10
|Ekonomi

Skattereduktion från årsskiftet

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el trädde i kraft den 1 januari 2015. För mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18.000 kronor per kalenderår.


De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30.000 kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat in på elnätet under året, dock maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18.000 kronor per kalenderår.

 

Det elhandelsföretag som säljer el till mikroproducenten i uttagspunkten är skyldig att ta emot den el mikroproducenten levererar in på nätet i samma punkt. Mottagningsplikten gäller dock inte om mikroproducenten avtalat med någon annan om att ta emot elen. Vidare får elnätsföretaget en skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket avseende hur många kWh som matats in i och tagits ut i anslutningspunkten under året samt anslutningspunktens identifikationsuppgifter. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift gäller förutsatt att mikroproducenten anmält till elnätsföretaget att denne producerar förnybar el i punkten.

 

Det finns mer information hos Skatteverket