Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Svensk Solenergi rekryterar
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-02-19
|Övrigt

Svensk Solenergi rekryterar

Vi rekryterar en person som kan stärka våra kontakter med politiker, myndigheter och media, skapa energi runt viktiga branschfrågor och öka medlemsnyttan.


Du ska vara föreningens talesperson i media och företräda föreningen i kontakt med politiker, myndigheter (Energimyndigheten, Boverket, m fl) och organisationer (Svensk Vindenergi, Svebio, VVS Företagen, Svensk Energi, m fl), samt vara ett (tekniskt) stöd för medlemsföretagen, statistik, certifiering, m m.

Du ska främst arbeta med omvärldsbevakning avseende energipolitik, lagar och förordningar (direktiv, utredningar, remisser, m m) som berör solenergitillämpningar i Sverige och inom EU, och ta fram underlag till styrelsen. 

Du förväntas sedan driva de frågor som prioriterats av årsmötet i verksamhetsplan och av styrelsen i kommunikationsplan, och i dess löpande arbete. 

Du förväntas medverka i utveckling av service till, och rekrytering av nya, medlemsföretag.

Kvalifikationer

Förmåga att skapa trovärdighet. Att bygga, eller utveckla redan etablerade, nätverk och förmåga att kommunicera med allt från politiker till småföretagare, samtidigt som det krävs förmåga att arbeta förhållandevis självständigt i en liten organisation.

Högskole- eller universitetsexamen (exempelvis civilingenjör, naturvetare, miljöekonom, statsvetare). Erfarenheter från påverkansarbete och myndighetskontakter och/eller tidigare arbete med utåtriktad verksamhet i energi- och miljöfrågor, liksom kunskaper om solenergi, kommer att vara meriterande.

Villkor

Du blir en av två halvtidsanställda, i en liten och väl fungerande organisation, som tillsammans kommer att förvalta och driva föreningen. Du rapporterar direkt till styrelsen.

Tjänsten är en halvtidstjänst, med en veckoarbetstid på 20 timmar, som förläggs enligt överenskommelse.

Tillträde runt 1 september 2015.  
Lön – ange löneanspråk i ansökan.
Sista ansökningsdag sista april 2015.

Svensk Solenergis kansli ligger på Holländargatan 17 i centrala Stockholm, arbetsplatsen kan vara en annan.

 

Frågor besvaras av Jan-Olof Dalenbäck, föreningens sekreterare, 070-537 31 53, jan-olof@svensksolenergi.se och av Li Lindström, kansliansvarig, 08-441 70 90, li@svensksolenergi.se.

 

Ansökningar mejlas till rekrytering@svensksolenergi.se senast 30 april.

 

 

.