Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Energimyndighetens solelstrategi har presenterats
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-10-18
|Politik

Energimyndighetens solelstrategi har presenterats

Svensk Solenergi ser mycket positivt på att det äntligen finns ett förslag till strategi för användning av solel i Sverige.


I det följande sammanfattas och kommenteras de viktigaste delarna i Energimyndighetens strategi. Mer detaljerade kommentarer till det som föreslås får vänta tills vi hunnit utvärdera vad vi ser för konsekvenser.

Fem till tio procent av elanvändningen

Energimyndighetens anser att det är rimligt att solel kan svara för 7–14 TWh, vilket motsvarar mellan fem och tio procent av Sveriges totala elanvändning, inom ramen för regeringens målsättning om ett 100 prosent förnyelsebart kraftsystem till 2040.

Det överensstämmer med Svensk Solenergis mer långsiktiga mål och som branschförening står vi självklart bakom denna målbild.

2019, 2022, 2040

Vidare föreslår Energimyndigheten att perioden fram till 2040 ska delas upp i två faser, där arbetet i fas 1 – de kommande fem åren, till 2022 – fokuserar på att få till ett bra ramverk för solel, och där fas 2 – resterande tid till 2040 – har fokus på att expandera och bygga ut solel. 

Svensk Solenergi instämmer med Energimyndighetens förslag om ett ramverk med lämpliga förändringar av regelverken och stödsystem så det blir enklare att installera solcellsanläggningar, liksom förbättrad tillgång på statistik för marknadsuppföljning och certifiering av installatörer för att kvalitetssäkra installationerna. 

Det här är saker som branschföreningen påpekat sedan länge. Det är också bra att Energimyndigheten föreslår en kontrollstation 2019 där det finns möjlighet att utvärdera om det föreslagna ramverket fungerar.

Solel på egna ben

Vidare anser Svensk Solenergi precis som Energimyndigheten att det är viktigt att fortsätta bevaka marknadsutvecklingen under fas 2. Erfarenheten internationellt är att det är väldigt viktigt med en nära koppling mellan statistikuppföljning, marknadsanalys och justering av ramverk för att uppnå en hälsosam marknadsutveckling. Det finns alltför många exempel dåliga exempel på marknadsmisslyckanden på grund av bristande uppföljning.

Dock tror Svensk Solenergi, till skillnad från Energimyndigheten, att solel kan komma att byggas ut på helt kommersiella grunder betydligt tidigare än 2040.

 

Nyheten om strategiförslaget och relevanta dokument på Energimyndighetens sajt.