Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Finansdepartementet föreslår momsbefrielse för solelsproducenter
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-03-24
|Politik

Finansdepartementet föreslår momsbefrielse för solelsproducenter

Förslaget kommer att sändas ut på remiss i mitten av april och omfattar bland annat omsättningsgräns för momsregistrering vid 30.000 kronor per år, vilket inte minst berör mindre producenter av solel.


Regeringen föreslår: 

Omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30 000 kronor per år

I dag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet det handlar om. Det innebär en administrativ börda för små aktörer. För att minska administrationen för dessa små näringsidkare kommer regeringen att föreslå att företag med mycket liten omsättning (30 000 kronor per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms, och att redovisa och betala in moms på sin försäljning.

Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller.

Johan Lindahl, Svensk Solenergis talesperson kommenterar:

Det är glädjande att vi fått gehör för detta och det är ett viktigt besked för branschen. Den föreslagna gränsen innebär att i princip inga privata solcellsägare kommer att behöva momsregistrera sig eftersom en typisk villaanläggning på 5 kW i allmänhet genererar knappt 5.000 kWh per år. De flesta elbolag erbjuder i dagsläget en ersättning för överskottsel motsvarande Nord Pools spotpris, cirka 20 öre per kWh och om mot förmodan att all el skulle säljas ger det en omsättning på 1.000 kronor.

Vissa elbolag erbjuder en högre ersättning, och räknar man med en ersättning på en krona per kWh blir det möjligt att sälja 30.000 kWh utan att behöva momsregistrera sig. Med antagandet att hälften av den producerade solelen självkonsumeras motsvarar 30.000 kWh den ungefärliga årliga överskottsproduktionen från en 66 kW stor solcellsanläggning.

 

Svensk Solenergi: Ta bort kravet på momsregistrering

Regeringens pressmeddelande: Skatteförslag för ökad återanvändning och momsbefrielse för solelsproducenter m.fl.