Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Mikroproducenter får investeringsstöd för energilagring
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-10-03
|Ekonomi

Mikroproducenter får investeringsstöd för energilagring

Regeringen har beslutat att införa ett investeringsstöd för privatpersoner med egen förnyelsebar elproduktion som vill investera i energilagring för att öka sin självkonsumtionsgrad.


I budgeten för 2016 öronmärkte regeringen 25 miljoner kronor för att stödja investeringar i lagring. Stödet är ett investeringsstöd med en täckningsgrad på högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet och med ett tak på 50 000 kronor. 

Kravet är att energilagret ska vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.

Tanken är att de lagringssystem som installeras ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, det vill säga öka självkonsumtionsgraden av privatpersoners egenproducerade el. Därmed lämpar sig detta stöd väl för den växande skaran privata solcellsägare.

Simuleringar gjorda på 2 000 hushåll av forskare på Chalmers visar att en installation av batterier med kapaciteter på 0,15–100 kWh till hushåll med solcellsanläggningar. kan öka självkonsumtionsgraden med 20–50 procentenheter beroende på lastprofil i hushållet.

Bidraget är tidsbegränsat och får endast ges till åtgärder som påbörjats tidigast 1 januari 2016 och slutförts senast 31 december 2019. Budgeten för 2016 är 25 miljoner medan budgeten för åren 2017–2019 är 50 miljoner per år.

Förordningen, som offentliggörs 11 oktober, träder i kraft första november 2016. Läs mer på regeringen.se

Ansökningsblankett från Energimyndigheten, inkluderar instruktioner.