Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Solcellsstödet förlängs
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-10-07
|Politik

Solcellsstödet förlängs

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller. Ändring innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från 31 december 2016 till 31 december 2019.


Denna ändring är en naturlig följd av den tidigare aviserade budgeten för solcellsstödet på 390 miljoner kronor per år mellan åren 2017–2019. I regeringens nyligen presenterade budgetproposition finns det också 390 miljoner kronor öronmärkta för solcellsstödet i budgetposten 1.8 – Energiteknik i utgiftsområde nummer 21 – Energi.

Förordningsändringen träder i kraft 13 oktober 2016.

Svensk Solenergi har tidigare framfört att investeringsstödet för solceller kan och bör trappas ner successivt, men i dagsläget finns det inte något beslut om att ändra de procentuella stödnivåerna.


Saxat från regeringen.se