Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2017 / Åter möjligt att installera solceller på Gotland
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-12-10
|Övrigt

Åter möjligt att installera solceller på Gotland

I september 2017 beslutade Gotlands Elnät AB (GENAB) att stoppa anslutningar av all ny elproduktion i sitt elnät efter det att Svenska Kraftnät meddelat att man inte längre avser att bygga den tidigare planerade andra anslutningskabeln till Gotland.


Då ett elnätbolag är skyldigt att ansluta ny elproduktion om det inte finns särskilda skäl att neka en anslutning inledde Energimarknadsinspektionen (Ei) en tillsyn av GENABs beslut.

Energimarknadsinspektionens nyligen publicerade beslut i tillsynsärendet innebär två saker:

GENAB får inte neka att ansluta mikroproducenter, det vill säga elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och en produktionskapacitet om högst 43,5 kW, eftersom det inte är en anslutning i ellagens mening om anläggningen redan är ansluten till elnätet.  

För inkoppling av större solcellsanläggningar än 43,5 kW ska det ske en bedömning i varje enskilt fall. Ei kommer därför gör en bedömning i varje enskilt fall där någon begär prövning efter att ha blivit nekad anslutning.


Läs mer på ei.se

/