Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Boverket föreslår undantag för bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-11-03
|Politik

Boverket föreslår undantag för bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form

Boverket har lämnat en delredovisning av sitt regeringsuppdrag att förenkla bygglov för solenergianläggningar. Där har de föreslagit att anläggningar som monteras på byggnader och följer byggnadens form undantas från bygglov. Kommunerna ska dock ha rätt att bestämma om det krävs bygglov i detaljplaner för framtida områden.


Det föreslagna undantaget gäller inte byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller inte heller anläggningar med uppvinklade solcellsmoduler/solfångare på platta tak eller byggnadsintegrerade anläggningar. I det senare fallet ska Boverket återkomma med ett förslag i sin slutredovisning av uppdraget 31 mars 2018.

Boverket har inte föreslagit något datum då de föreslagna förändringarna genomförs, utan det är upp till riksdagen att bestämma efter de fått in remissvaren på utredningen.

 

Läs mer om uppdraget på regeringens hemsida.