Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Bra förslag till skattereduktion för egenavänd el
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-01-22
|Politik

Bra förslag till skattereduktion för egenavänd el

Privatpersoner behöver inte betala energiskatt på egenanvänd solel.


Svensk Solenergi (SSE) ställer sig bakom regeringens (Finansdepartementets) förslag om en skattenedsättning för egenanvänd el till 0,5 öre/kWh genom avdrag. Med en skattesats på 0,5 öre/kWh på egenanvänd solel från och med den 1 juli 2017 försvinner det huvudsakliga ekonomiska hindret för de aktörer som vill bygga flera mindre anläggningar som tillsammans överstiger 255 kW.

Däremot är vi tveksamma till att gå vidare och göra en statsstödsanmälan för att få egenanvänd helt skattebefriad utan att utreda frågan vidare.   

Privatpersoner behöver inte betala energiskatt på egenanvänd solel. Förslaget ovan gäller juridisk person.

Hela remissvaret – pdf