Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-05-29
|Ekonomi

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt

Riksdagen har nu beslutat om en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5 öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom avdrag i punktskattedeklaration.


Det är i princip en skattebefrielse som tar bort det ekonomiska hindret för större fastighetsägare som vill bygga flera solcellsanläggningar. Ändringen som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i EUs statsstödsregler, gäller från första juli 2017.

Ändringarna gäller endast för den el som produceras och konsumeras innanför en och samma anslutningspunkt. Även i fortsättningen kommer således den solel som matas in på elnätet beskattas som alla annan el – men det är alltid slutkonsument, inte producen, som betalar energiskatten.

 

Sammantaget innebär förändingarna 

  • Om en juridisk person äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger 255 kW betalar denne 0 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen. Det är samma förutsättning som gäller i dag. 
  • Om en juridisk person äger flera anläggningar vars sammanlagda effekt överstiger 255 kW ska denne betala 0,5 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen. I dag gäller en energiskattesats på 30 öre/kWh.
  • Om en juridisk person äger en anläggning över 255 kW behöver denne betala 30 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen som producerats i den anläggningen, men 0,5 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen hos övriga anläggningar om de är mindre än 255 kW. I dag gäller en energiskattesats på 30 öre/kWh för alla anläggningarna.

 

– De nuvarande reglerna som säger att det utgår energiskatt för egenanvändning om ett företag eller en organisation har installerat solcellsanläggningar med en sammanlagd effekt som överstiger 255 kW har i många fall satt stopp för planerade installationer hos kommuner och fastighetsbolag, säger Johan Lindahl, talesperson Svensk Solenergi. Därför uppskattar vi att regeringen lyssnat på oss i branschen och som utlovat lagt fram ett förslag som tar bort den osäkerhet som råder kring energiskatt på egenanvändning i större fastigheter.

 

Om beslutet på riksdagens hemsida