Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Energi- och klimatrådgivare informerar om solel
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-05-23

Energi- och klimatrådgivare informerar om solel

Energi- och klimatrådgivare i fler än hundra kommuner kommer fram till årsskiftet att arrangera ett stort antal informationsaktiviteter för att få fler villaägare att installera solceller på sina villatak.


Genom att anordna föreläsningar, arrangera studiebesök och ordna minimässor med mera ska möjligheterna med solceller till det egna villataket lyftas fram. Energi- och klimatrådgivarna erbjuder kostnadsfri rådgivning till intresserade villaägare och de ska ge en bred information om teknik, ekonomi och regler som rör solcellsinstallationer.

De kan ge exempel på vilka steg som ska tas fram till att en solcellsanläggning sätts upp på det egna villataket. Tanken är inte att de ska fungera som konsulter och beskriva ”bästa teknik och optimal placering” utan detta är upp till solcellsleverantörerna, som har den kompetensen. Å andra sidan kan energi- och klimatrådgivarna fungerar som bollplank till villaägaren när olika anbud ska värderas.  

För dig som funderat på solceller till det egna taket och vill ha mer information – hitta din kommuns energi- och klimatrådgivare.

 

Hugo Franzén
Energi- och klimatrådgivare och
medlem i Svensk Solenergi