Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Förlängda EU-tullar på celler och moduler från Kina
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-09-21
|Ekonomi

Förlängda EU-tullar på celler och moduler från Kina

Sjunde september träffades de 28 EU-medlemsstaterna för att diskutera EU-kommissionens nya förslag för importtullar på moduler och celler från Kina, Taiwan och Malaysia.


Det ursprungliga förslaget från GD Trade var att tullarna skulle förlängas med 24 månader och utvidgas till att inkludera även Taiwan och Malaysia. Men en majoritet av EUs medlemsländer skickade en kraftig signal om att detta var oönskat när de i januari för första gången i historien röstade ned ett lagförslag från EU-kommissionen.

Efter att det ursprungliga förslaget röstats ner lovade EU-kommissionen att ta fram ett nytt som skulle gälla under en utfasningsperiod på 18 månader och dessutom ersätta det nuvarande fasta minimiimportpriset (MIP) med ett variabelt MIP som justeras regelbundet för att spegla prisutvecklingen. Utöver det ogillades planen om att utöka tullarna till Taiwan och Malaysia av medlemsländerna, så den nya propositionen omfattade bara Kina. 

Utfallet blev att ett land röstade till förmån för förslaget, 13 motsatte sig det och 14 lade ner sina röster. I och med det kunde EU-kommissionen anta förslaget om de nya tullarna, eftersom en enkel majoritet av medlemsländerna inte motsatte sig förslaget.

Sverige var ett av de medlemsländer som lade ner sin röst. Enligt uppgift till Svensk Solenergi är Sveriges generella ståndpunkt att fortfarande att man är emot importtullarna och för fri handel. Anledningen till att Sverige röstade nej till det första förslaget, men lade ner sin röst i omröstningen av den befintliga propositionen, är att man bedömer att detta förslag på allvar är menat som en utfasning av tullarna.

Svensk Solenergi är emot att importtullarna ska förlängas över huvud taget. Det förslag som nu röstats igenom är förvisso mycket bättre än det första som lades fram, men enligt en beräkning från SolarPower Europe kan de nya MIP-nivåerna få konsekvensen att priserna på moduler inom EU blir upp till 30 procent över marknadspriserna internationellt.

De nya MIP-nivåerna för mono- och polykristallina solceller och moduler från Kina under de kommande 18 månaderna kommer att följa schemat nedan: