Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Installerad solcellskapacitet 2016
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-10-11
|Statistik

Installerad solcellskapacitet 2016

Den installerade effekten i Sverige var vid årsskiftet 205,5 MW, motsvarande en årlig solcellsutbyggnad på 79,2 MW. Detta innebär att marknaden växte med 63 % jämfört med de 48,4 MW som installerades år 2015.


Ny statistik från Energimyndigheten visar att nästan alla solcellssystem som installeras i dag är takanläggningar på kommersiella och offentliga byggnader samt bostadshus. Endast sex procent av Sveriges solcellskapacitet är i form av centraliserade solcellsparker.

Detta tyder på att den främsta drivkraften fortfarande är att använda solcellerna till den egna elförbrukningen, snarare än som storskalig kraftproduktion.

 

Läs hela artikeln hos Energimyndigheten 

Svensk sammanfattning som pdf 

Fullständig rapport för nedladdning via IEA