Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Ödeshög i solcellstoppen
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-07-17
|Statistik

Ödeshög i solcellstoppen

Solceller står inför sitt definitiva genombrott i Sverige. De kommuner som har satsat mest är Ödeshög, Vadstena, Varberg och Boxholm som alla har över 60 W installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på 10,7 W per person. Detta visar en rankning av vilka kommuner som får mest el från solceller som har sammanställts av Fossilfritt Sverige, Power Circle och Svensk Solenergi. Den baseras på anläggningar som är registrerade i det så kallade elcertifikatsystemet.

– Installationen av solceller har nu börjat ta fart på allvar i Sverige både bland företag och privatpersoner. Det innebär en möjlighet för hushållen att sänka sina energikostnader på sikt och bidra till 100 procent förnybar el i Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Listan över kommuner som får mest el från solceller toppas av Ödeshög följt av Vadstena, Varberg och Boxholm som alla har över 60 W per invånare. I hela landet är genomsnittet 10,7 W, en tredubbling av kapaciteten sedan december 2014.

Elproduktionen från solceller utgör i dag cirka 0,1 procent av Sveriges totala produktion. Priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren och installationstakten har ökat. Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2016.

– För att solelen ska kunna utgöra en större del av Sveriges energimix är det viktigt att arbetet med att förenkla lagstiftningen fortsätter. Vi ser gärna att ett sol-ROT-avdrag införs istället för dagens solcellsstöd samt att reglerna kring bygglov för solenergianläggningar förenklas, säger Johan Lindahl på Svensk Solenergi.


När det gäller den totalt installerade effekten toppas listan av Linköping följt av Stockholm och Varberg som har Sveriges hittills största solcellspark, Solsidan, utanför Tvååker.

– Solceller är ett bra exempel på den pågående omställningen inom energisektorn och hur privatpersoner kan producera sin egen förnybara el. Exempelvis räcker ungefär 15 kvadratmeter på garagetaket för att producera lika mycket el som en elbil behöver för att köra 1.500 mil, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Solcellstoppen baseras på siffror från Energimyndigheten över solcellsanläggningar inom elcertifikatsystemet i juni i år. Effekten i elcertifikatsystemet är de mest kompletta siffrorna som finns över installerade solceller i landet. Totalt är dock den installerade solcellseffekten högre då alla solcellsägare inte är registrerade för elcertifikat.

 

PDF Solcellstoppen hela kommunlistan 2017

 

För mer information, kontakta:
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, svante.axelsson @ regeringskansliet.se, 070-340 69 53
Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi, johan @ svensksolenergi.se, 08-441 70 91
Olle Johansson, vd på Power Circle, olle.johansson @ powercircle.org, 070-791 29 62