Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2017

Nyheter 2017

Månad:

Kategori:

Maj

2015-05-05
|Politik

Remissvar Fi2015/1733

Remissvar – PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016: Svensk Solenergi ser regeringens förslag som ett stort hinder mot utbyggnaden av solelanläggningar på tak och fasader i Sverige på grund av att förslaget om förändrat skatteundantag kraftigt kommer att minska lönsamheten och därmed incitamenten för sådana investeringar.

2015-04-30
|Övrigt

Solenergidagarna 2015

Solenergidagarna är en del av European Solar Days, som är den största solenergikampanjen i Europa, med fler än 20 deltagande länder sedan 2002. hej