Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2019 / Svensk Solenergis förtjänstdiplom 2019
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2019-11-27
|Övrigt

Svensk Solenergis förtjänstdiplom 2019

Fyra förtjänstdiplom utdelades under föreningens trettioårsjubileum 26 november – Andrew Machirant, Göran Hultmark, Lars Andrén och Mats Andersson.

 

Andrews insatser har ett stort bestående värde för utvecklingen av Svenska solenergiföreningen, men också för etableringen av svenska företag inom solcellsbranschen. Hela motiveringen och foto

Göran var en av dem som bildade Svenska solenergiföreningen 1989, där han var styrelse­ledamot till och med 1998. Görans tidiga insats har därför ett stort bestående värde för utveck­lingen av större solvärmesystem, såväl som utvecklingen av föreningen. Hela motiveringen och foto

Lars insats har därför i första hand ett stort bestående värde för utvecklingen av Svenska solenergiföreningen, men också vad gäller folkbildning och användningen av solenergi i Sverige. Hela motiveringen och foto

Mats tidiga insatser och fortsatta arrete har därför ett stort bestående värde för utvecklingen av solcellssystem i Sverige. Hela motiveringen och foto