Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2020 / Fler småhusägare vill ha solpaneler – men utvecklingen hämmas
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2020-04-30
|Rapport

Fler småhusägare vill ha solpaneler – men utvecklingen hämmas

En nyligen lanserad studie bland svenska husproducenter pekar på att allt fler blivande småhusägare vill ha solcellsanläggning. Trots det ökar inte installationstakten så mycket som den borde.

Den i särklass vanligaste anledningen till att det ändå inte blir någon anläggning är tuffa lånevillkor och bankernas finansieringskrav. Många husproducenter menar också att det osäkra solcellsbidraget är hämmande och fördröjande i processen.

Producenterna upplever vidare att det är komplicerat att förklara anläggningarnas kalkyler för blivande husägare. Kalkylerna innehåller så pass många variabler, som dessutom är svåra att förutsäga.

Bakom rapporten “Mer solel i småhusproduktionen”, står Lars Anebreid från HB Liama och Lars Andrén från DrivKraft Andrén AB. Studien gjordes 2019 och släpptes 2020.

Här finns rapporten i sin helhet som pdf.

Presentation från webbinarium 14 maj finns här.