Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2021

Nyheter 2021

2021-07-20

Topp 150 solcellsanläggningar i Sverige

Nu har vi sammanställt en lista med de 150 största solcellsanläggningarna i Sverige.

2021-07-18

Gnestaborna kommunbäst på gröna investeringar

Nya siffror från Skatteverket visar att Gnestaborna har beviljats högst avdrag för grön teknik per invånare under första halvåret 2021. Gnestaborna beviljades avdrag med i genomsnitt 116 kronor per invånare, vilket kan jämföras med rikssnittet på 24 kronor.

2021-07-10
|Hållbarhet

Viktiga steg mot hållbara leveranskedjor

För medlemskap i Svensk Solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation. En viktig pusselbit är hållbara leveranskedjor för de produkter som våra medlemsföretag använder eller tillhandahåller.

2021-07-09
|Solenergi

Topp 99 solcellsanläggningar i Sverige

Nu har vi sammanställt en lista med de största solcellsanläggningarna i Sverige (uppdaterad 2021-07-20)

2021-07-09
|Solenergi

Offensiva trenden håller i sig

Siffrorna för juni månad har kommit. Antalet föranmälningar fortsatte öka kraftigt och vi är nu uppe i 16 500 föranmälningar hittills i år i landet, en ökning med 35 procent jämfört med första halvåret i fjol.

2021-07-08
|Solenergi

Regeringen försvårar ytterligare för villaägarna att ursprungsmärka sin solel

I en ny promemoria föreslår regeringen att Energimyndigheten ska få ta ut en avgift för hantering av ursprungsgarantier. Myndigheten borde istället ges i uppdrag att utreda hur systemet med ursprungsgarantier kan effektiviseras med målet att fler villaägare ska vilja ursprungsmärka sin el. Endast en liten del av villaägarna ansöker idag om ursprungsgarantier som än så länge betingar ett lågt värde.

2021-06-28
|Certifiering

Bli certifierad solcellsmontör nu

Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på mindre installationer varierar. Som ett led i Svensk Solenergis arbete för hög kvalitet i branschen inför vi en personcertifiering för solcellsmontörer - och nu är utbildningen igång.

2021-06-23
|Mässor

Premiär för ExpoSol i september

Vi ser (sol)ljuset i pandemitunneln. Restriktionerna lättas och mässorna drar igång igen. Redan 21-23 september arrangerar Slussen.biz premiärturen av den ambulerande mässan ExpoSol. I tur och ordning besöker turnén Linköping, Örebro och Västerås där du som medlemsföretag har möjlighet att visa upp dina produkter och tjänster, samt bjuda besökarna på lunch. ExpoSols målgrupper är i första hand bostadsbolag, lantbruk, fastighetsutvecklare, installatörer, byggföretag och arkitekter.

2021-06-22
|Vätgas

Vetenskapsradion om vätgas och solceller i Japan

Vetenskapsradion uppmärksammar världens största produktionsanläggning för vätgas i Japan. Där står en solcellsanläggning för elen till vätgasframställningen.

2021-06-21
|Statistik

Rekordsiffor för solenergibranschen

Ny statistik från elnätsföretagen pekar på att solenergibranschen går mot rekordår.

2021-06-17
|Solenergi

Världens (just nu) största solpark

Trots att det har börjat rullas ut solcellsparker i Sverige kan dessa inte jämföras storleksmässigt med de världsledande solcellsparkerna. Världens största solcellspark, Bhadla Solar Park, i Rajasthan, Indien, är 112 gånger så stor som Sveriges största solcellspark, Strängnäs solcellspark.

2021-06-11
|Solenergi

Nu är SIS-handboken klar

Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak är klar. Såväl föreningen som många enskilda medlemsföretag har varit aktiva i framtagandet av boken som ges ut av Svenska Institutet för Standarder.

2021-06-01
|Debattinlägg

Debatt: Regler och skatter bromsar solenergisatsningar i Sverige

Det var budskapet i debattinlägget från företrädare för Svensk Solenergi i DN Debatt i söndags.

2021-05-25
|Solenergi

Hur många jobb skapar solenergi?

EU har som mål att bli klimatneutralt till år 2050. Satsningen på klimatet ska ge fler nettojobb trots planer på att avveckla den arbetsintensiva kolkraften.

2021-05-20
|Politik

Riksdagen höjer gränsen för skatten på egenanvänd el

Igår den 19 maj klubbade äntligen riksdagen en höjning av gränsen för skatteundantaget på egenanvänd el – ett efterlängtat beslut för solenergibranschen.

2021-05-19
|Rekrytering

Vi söker teknisk expert

Svensk Solenergi rekryterar teknisk expert

2021-05-11
|Moodle

Vi söker en Moodle-expert för kortare uppdrag med start omgående

Vi söker en moodle-expert som kan ge oss en crash course i hur moodle fungerar. Men som också kan driva och hålla i en testomgång av provet för att säkerställa att vi valt rätt godkännandenivå.

2021-05-10

Vi handleder en magisteruppsats på Högskolan Dalarna

Svensk Solenergi medverkar som extern handledare för den blivande solenergiingenjören Tanmoy Das. Han skriver en magisteruppsats på Högskolan Dalarna avseende möjligheten att utveckla en rekommendation till riktlinjer gällande ett standardcertifikat för byggnadsintegrerade solsystem.

2021-05-06

Solenergipriset 2021: Här är pristagarna

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier – Årets anläggning och Årets prestation. För årets upplaga hittar vi pristagarna i Göteborg och Arvika.

2021-05-06

Castellum om priset: ”Vi utmanar skattesystemet och lagstiftningen”

Förra året kammade fastighetsbolaget Castellum hem Solenergipriset för Årets prestation. I år tilldelas de priset för Årets anläggning, efter att ha installerat den hittills största solenergianläggningen på tak i Norden.

Nyheter 2021 20-40 »