Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2021 / Vi söker en Moodle-expert för kortare uppdrag med start omgående
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2021-05-11
|Moodle

Vi söker en Moodle-expert för kortare uppdrag med start omgående

Vi söker en moodle-expert som kan ge oss en crash course i hur moodle fungerar. Men som också kan driva och hålla i en testomgång av provet för att säkerställa att vi valt rätt godkännandenivå.

Vi är en branschförening som har en färdig ”kurs” i Moodle som endast består av ett certifieringsprov som vi vill hålla inom kort för våra medlemsföretags solcellsmontörer. Provet består av en frågebank med 200 frågor. Varje fråga har tre svarsalternativ. Ibland är bara ett alternativ rätt, ibland 2, ibland 3. Allt detta är redan klart i Moodle, men den som höll i detta har slutat på föreningen. Vi har även betygsskala inlagd i Moodle som utgår från antal procent rätt på provet: A-F. Vi behöver dock bara nivåerna ”Godkänt” och ”Väl godkänt”.

Vi vill få hjälp att förstå hur det är inlagt i Moodle nu att man får ”rätt” på en fråga. Vi gissar t.ex. att det är inlagt så att man får 33 procent ”rätt” om alla tre svarsalternativ är rätt men bara klickar i ett av dem. Vi är dock inte säkra eftersom vi inte har någon Moodle-kompetens kvar på föreningen. Vi vill också kunna ändra svarsalternativen och medföljande beräkning av poäng om ett av svarsalternativen ska ändras.

Vi behöver alltså en crash course i hur Moodle fungerar för administratörer, samt guidning i vilka olika administratörsnivåer som finns eftersom vår plan är att hålla provet många gånger för många olika personer.

Du ska också snarast håll i en testomgång av provet för att säkerställa att vi valt rätt nivå för ”Godkänt” och ”Väl godkänt”. Vi vill därefter dels lära oss att hålla provet direkt från kansliet, dels kunna ge behörighet till utbildande medlemsföretag så att de kan hålla i provet åt oss för sina studenter (för att minska vår egen administration). I båda fallen vill vi kunna betygsätta svaren så att vi vet om personen ska få föreningens OK-stämpel eller inte.

Provtiden är nu inställd på 60 minuter men vi vet inte hur många av de 200 frågorna som man får. Frågorna ska slumpas ut så att alla får olika frågor. Även svarsalternativens ordning ska slumpas. Just testprovet ska hållas en specifik tid en särskild dag som annonseras snarast till medlemsföretagen. Även idéer kring andra sätt att minimera möjlighet till fusk i Moodle mottages tacksamt. 

Vi gissar att du är en driven och operativt lagd person och därmed klarar detta på 1-2 veckor heltid. Det handlar om att knuffa oss över tröskeln så att vi själva sedan kan hålla i proven och administrera Moodle vad gäller exempelvis provresultat och behörigheter.

Låter detta som något du kan? Skicka i så fall din ansökan/ditt anbud via e-post till Anna Werner, VD Svensk Solenergi, anna.werner@svensksolenergi.se. Vid frågor, ring vardagar före kl.8 på 0768184915.

Berätta gärna lite om dig själv i din ansökan/ditt anbud; din bakgrund och erfarenhet av Moodle-administration. Ställ gärna frågor om det är oklart vad vi behöver hjälp med. Ange gärna ersättningsanspråk.