28 juni 2023 |

Nytt möte med elnätsbolagen

Svensk Solenergi har nu haft ett andra möte med de tre stora elnätsbolagen efter Energimarknadsinspektionens beslut (20 mars) att elproducenter med anläggningar under 1,5 MW inte får fortsätta åtnjuta reducerad elnätsavgift.

Mötet kan sammanfattas genom följande punkter:

  • E.on avvaktar med att höja elnätsavgiften för små elproducenter med produktionssäkring. Däremot kommer elnätsföretaget inte acceptera att elproduktionsanläggningar större än 1,5 MW registreras som flera anläggningar under 1,5 MW i storlek för att erhålla konstlat låg elnätsavgift.
  • Vattenfall låter servissäkringens storlek avgöra om kunden får ansluta elproduktion kostnadsfritt. Mätarsäkringar på 16—25 A har samma servissäkring, 25 A. Ett villahushåll med 16 A kan därmed ansluta elproduktion på 25 A utan anslutningsavgift. En kund med 35 A på förbrukningssäkringen får ansluta elproduktion om 35 A. Nästa intervall är 50–63 A. För högre effekter (80 A och uppåt) menar Vattenfall att inmatad effekt dominerar över uttagen effekt. Man riskerar då att klassas som inmatningskund.
  •  Så kallad nollinmatning är okey medan man väntar på nätutbyggnad, men det vore bättre om det fanns en dynamisk nedreglering i växelriktaren.

Mötesanteckningarna i sin helhet finner du nedan. 

  • Inga träffar.