7 mars, 2021 |

Remissvar I2020/03164

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Infrastrukturdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport "Kapacitetsutmaningen i elnäten" samt promemorian "Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet".

Även om remissen inte direkt handlar om solenergi, tror föreningen att förenklade regelverk kring solenergi i elnätet skulle hjälpa till att lösa de kapacitetsproblem som nämns i rapporten.

Efter att ha läst rapporten drar Svensk Solenergi slutsatserna att:

  • Sverige inte producerar tillräckligt med elenergi där den behövs (eller omvänt att förbrukningen inte finns där produktionen finns).
  • Sverige har kapacitetsbrist för överföring i elnäten (alternativt för lite nätkapacitet att förflytta den mängd el som produceras på ett ställe till ett annat).
  • Sverige börjar få små och halvstora produktionsanläggningar runt om i landet som påverkar nätkvalitet och balansansvar (både negativt och positivt).

 

Läs våra senaste remissvar i sin helhet här * 7 mars 2021

 

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021