7 mars 2021 |

Remissvar I2020/03164

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på Infrastrukturdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport "Kapacitetsutmaningen i elnäten" samt promemorian "Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet".
Även om remissen inte direkt handlar om solenergi, tror föreningen att förenklade regelverk kring solenergi i elnätet skulle hjälpa till att lösa de kapacitetsproblem som nämns i rapporten.

Efter att ha läst rapporten drar Svensk Solenergi slutsatserna att:

  • Sverige inte producerar tillräckligt med elenergi där den behövs (eller omvänt att förbrukningen inte finns där produktionen finns).
  • Sverige har kapacitetsbrist för överföring i elnäten (alternativt för lite nätkapacitet att förflytta den mängd el som produceras på ett ställe till ett annat).
  • Sverige börjar få små och halvstora produktionsanläggningar runt om i landet som påverkar nätkvalitet och balansansvar (både negativt och positivt).

 
Läs våra senaste remissvar i sin helhet här * 7 mars 2021
 

  • Inga träffar.