9 juli 2021 |

Offensiva trenden håller i sig

Siffrorna för juni månad har kommit. Antalet föranmälningar fortsatte öka kraftigt och vi är nu uppe i 16 500 föranmälningar hittills i år i landet, en ökning med 35 procent jämfört med första halvåret i fjol.

Svensk Solenergi har gjort en snabbanalys utifrån första halvårets siffror. Den pekar på att vi kommer installera ungefär 35 000 nya solcellsanläggningar innan året är slut, vilket innebär att vi då kommer ha över 100 000 färdiga anläggningar.

Eftersom antalet färdiga solcellsanläggningar nu förväntas öka i år från 66 000 (senaste årsskiftet) till 100 000, blir ökningen 52–53 procent 2021 sett till antal anläggningar. Installationstakten förväntas således öka från 22 000 installationer förra året till (vår prognos) till 35 000 i år, det vill säga 58–59 procent.

Anledningen till att prognosen för ökningen i antalet solcellsanläggningar inte är samma för helåret 2021 (+53%) som det faktiska utfallet för första halvåret 2021 (+35%), är att referensåret 2020 var en match med två halvlekar. Branschen gick extremt starkt första halvåret 2020, men tappade mycket under andra halvåret eftersom solcellsstödet försvann och det gröna avdraget skulle börja gälla den 1 januari 2021.

 


Obs:

Nu har även statistik för juli månad inkommit och bearbetas av kansliet.

  • Inga träffar.