1 december 2021 |

Oktober rekordmånad för föranmälningar

Aldrig någonsin i svensk historia har så många solcellsinstallationer föranmälts till svenska elnätsföretag som under oktober i år. Hela 3 700 föranmälningar gjordes under oktober.

Januari till oktober i år lämnades 50 % fler föranmälningar in än under motsvarande period förra året. 

Svensk Solenergis prognos är därmed att antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökar från 66 000 vid senaste årsskiftet till 100 000 vid nästa årsskifte. 

Antalet föranmälningar till och med oktober uppskattas till 28 500, jämfört med 19 000 samma period förra året och 22 000 genomförda installationer hela förra året.

  • Inga träffar.