Varför ska du certifiera dig

Vad är en certifier­ad solcells­montör?

En certifierad solcellsmontör hos Svensk Solenergi har genomgått ett teoretiskt test som visar att montören är uppdaterad kring de senaste reglerna och säkerhetsarbetet vid installering av solceller, samt att personen har kunskap om produkterna som används. Den praktiska kunskapen intygas av nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

Certifieringen är personlig och gäller i fem år. Det är en kvalitetsstämpel för att du som kund ska vara trygg med att installationen av solceller sker på ett säkert sätt och att montören har rätt kunskaper.

Varför är det viktigt med certifier­ade solcells­montörer?

Solcellsbranschen växer snabbt. Idag finns det inga krav på någon specifik utbildning för att vara solcellsmontör. Det innebär att vilket företag som helst, med elbehörighet, har rätt att installera solceller. Elbehörigheten ges av Elsäkerhetsverket och ger företaget rätt till installationer som inkluderar el. Men det kan gälla alltifrån en ny diskmaskin till nya elledningar. Att ett företag har elbehörighet innebär därför inte att dess montörer har den produktkunskap som krävs för en trygg och säker solcellsinstallation.

I Svensk Solenergis databas kan du söka på våra medlemsföretag och enkelt hitta certifierade solcellsmontörer. Det gör att du alltid kan vara trygg med att du får en säker installation.

I utformandet av vår certifiering har vi utgått från boken Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak, SIS HB 537, 2021. Handboken har tagits fram av SIS/TK 193/AG 03, en arbetsgrupp inom standardiseringsutveckling för säkerhet och produkter inom tak. Handboken omfattar projektering och installation av solpaneler på yttertak. När råden och arbetsanvisningarna följs leder det till en högre och jämnare kvalité av solcellsinstallationerna.

Hur hittar jag certifier­ade solcells­montörer?

I Svensk Solenergis databas hittar du våra medlemsföretag. Vi är en branschorganisation för alla typer av företag som verkar inom solenergi. I vår databas kan du därför hitta universitet och yrkeshögskolor, utöver företag som installerar solceller. Du kan även filtrera ditt sökresultat så att du hittar solcellsmontörer som har Svensk Solenergis certifiering i din närhet, utifrån ditt geografiska område.

Solenergi är ett brett område som omfattar allt från solceller, som producerar solel, till solpaneler, som producerar solvärme. Det finns även företag som fokuserar på energilagring så som batterier. Du kan filtrera dina sökresultat i vår databas utifrån följande områden:

 • Batterier
 • Elbilsladdning
 • Energidelning
 • Energilager
 • Fasadintegrerade solceller
 • Fasbalansering
 • Likströmsnät
 • Markplacerad solcellsanläggning
 • Solel
 • Solvärme
 • Tak, tätskikt
 • Takintegrerade solceller

Svensk Solenergi har även markerat de medlemsföretag som har elbehörighet. Genom att klicka på den gröna symbolen får du endast fram de bolag som har elbehörighet. Notera att en aktör inte själv behöver ha elbehörighet, utan kan ta hjälp av en underleverantör. I sådana fall tar företaget hjälp av en underleverantör när elen till solcellsanläggningen ska kopplas in, men genomför övrig installation på egen hand. Med den blå symbolen hittar du istället företag som har minst en certifierad solcellsmontör.

Vilka är fördelarna med en certifierad solcells­montör?

Det finns många fördelar med att anlita en certifierad solcellsmontör. Här listar vi några av dem.

1.   Säker installation

När du väljer ett företag från Svensk Solenergis databas är du garanterad att solcellmontören är uppdaterad kring de aktuella reglerna. Du är även garanterad att företaget har rätt att installera solceller, och antingen själv har elbehörighet, eller är kopplad till ett företag som har elbehörighet. Alla företag som får vara medlemmar i Svensk Solenergi har granskats av en kommitté, innan inträde i vår organisation. På så sätt kan du vara trygg med att installationen sker av en seriös aktör på marknaden.

2.   Hög kompetens

Den personliga certifieringen som Svensk Solenergi erbjuder innebär att den personal som installerar solceller har hög kompetens kring området. Det har skett, och sker tyvärr fortfarande, att personal som inte har rätt kompetens installerar solceller, med stora, negativa konsekvenser som följd.

Med certifierade solcellsmontörer kan du vara säker på att personen i fråga har genomgått en extern kontroll som intygar att denna har den kunskap som krävs. Det är en stor trygghet för att installationen ska ske på ett säkert sätt. Svensk Solenergis mål är att alla installationer i solcellsbranschen ska ske av behörig personal, men idag är det endast 75% av installationerna där det sker. Därför är Svensk Solenergis certifiering en kvalitetsstämpel att lita på.

3.   Dina försäkringar gäller

Om en installation av solceller sker, utan att företaget har elbehörighet, gäller inte dina försäkringar. Det kan leda till katastrofala följder om solcellsanläggningen skulle fatta eld. Därför är det av yttersta vikt att kolla upp företaget du anlitar inför din installation. Det kan du enkelt göra på Elsäkerhetsverkets hemsida.

I en snabbt växande bransch som solcellsbranschen finns det tyvärr oseriösa aktörer. Var fjärde solcellsinstallation i Sverige genomförs av personer som inte har rätt behörighet. Antingen är solcellsmontörerna inte registrerade hos Elsäkerhetsverket, eller tillhör denna person inte ett företags egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet inkluderar de rutiner som företaget har för att säkerställa att en installation sker på rätt sätt, med behörig personal. Det är ett krav i Elsäkerhetslagen.

Vi på Svensk Solenergi vill höja säkerheten och kompetensen i vår bransch. Därför granskar vår expertkommitté alla företag som ansöker om medlemskap hos oss, så att oseriösa aktörer kan sållas bort. Genom att välja en aktör från vår databas kan du vara trygg med att de antingen har elbehörighet, eller är registrerade hos ett företag som har elbehörighet. De har även förbundit sig att följa vår uppförandekod, som kort innebär att alla våra medlemmar har ett professionellt agerande och följer de regler som finns. Det kan låta som en självklarhet men tyvärr är det inte så ännu. Därför verkar vi för en bransch där enbart säkra solcellsinstallationer sker. Vi har medlemmar över hela landet så tillgängligheten är stor, oavsett var du bor.

4.   Företag som verkar för en bättre bransch

Alla företag som är med i Svensk Solenergi verkar för en bättre solcellsbransch, med bättre regleringar och tydligare krav. Därför kan du vara säker på att våra medlemsföretag har ett stort engagemang för framtidens hållbara energi och är seriösa aktörer på marknaden.

Hur går certi­fieringen till?

Certifieringen sker i två steg. Det teoretiska testet består av 50 frågor som rör fem huvudområden för en säker installation av solceller. Det handlar om:

 1. Arbetsmiljö
 2. Elinstallationslagar
 3. Takkunskap
 4. Produktkunskap
 5. Elsäkerhet

Provet har en stor bredd och ger en bra bild av montörens kompetens. För att bli godkänd krävs det att den deltagande svarar rätt på minst 70% av frågorna. Frågorna delas inte ut i förväg, utan slumpas fram ur vår frågebank, för att säkerställa ett säkert provresultat. Provet kan göras maximalt fem gånger. Ska provet skrivas under samma tidpunkt på en arbetsplats, av flera montörer, stäms det av med Svensk Solenergi först. På så sätt kan vi vara säkra på att den enskilda montören har den kompetens som krävs.

Den praktiska kunskapen intygas av en nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Därefter gäller certifieringen i fem år. Certifieringen är personlig.

Som kund kan du därför vara trygg med att de certifierade solcellsmontörerna har den aktuella kunskapen inom området och är uppdaterade kring de senaste reglerna och säkerhetsföreskrifterna. De certifierade solcellmontörerna har stor kompetens inom säkerhet och produktkunskap vilket bidrar till en enkel och smidig installation.

Om Svensk Solenergi

Svensk Solenergi är en branschförening för företag, som jobbar med solenergi, på olika sätt. Bland våra medlemmar återfinns företag som installerar solceller så väl som universitet och yrkeshögskolor. Vi värnar om vår solcellsbransch genom opinionsbildning, utbildningar, och utvecklandet av nya standarder i branschen. Vårt arbete är brett och här följer bara ett urval av de saker vi gör:

 • Skriver remissvar på nationell och internationell nivå
 • Publicerar debattartiklar för att driva opinion
 • Ger ut en tidning
 • Medverkar i projekt
 • Driver interna nätverk
 • Rankar Solcellstoppen
 • Delar ut Solenergipriset

Vår vision är att svenska företag ska vara ledande inom solenergi och att det ska vara enkelt att använda sig av solel. Vår verksamhet omfattar allt inom solenergi, så som batterilagring, solel och solvärme. Svensk Solenergi verkar för en tryggare och säkrare bransch. Vi påverkar, och tar debatten!