Varför ska ditt företag bli medlem

Vad är Svensk Solenergi?

Svensk Solenergi är en branschorganisation som arbetar för att främja solenergin i Sverige. Vår vision är att det ska vara enkelt att använda sig av solel och att den i framtiden ska stå för 10% av elen i Sverige. Vi vill att svenska företag ska vara ledande inom solenergi.

Vi välkomnar alla ansvarsfulla företag som jobbar inom sektorn och som vill vara med och påverka framtiden för solenergin. I vårt arbete har vi till exempel tagit fram ett solenergipolitiskt program med 26 förslag som skulle bidra till att utveckla energipolitiken. Som medlem blir du en del av vår opinionsbildning för att skapa en tryggare och säkrare bransch. Vi påverkar, och tar debatten!

Varför ska jag bli medlem i Svensk Solenergi?

Svensk Solenergi verkar på många olika sätt för utveckla solenergibranschen. Vårt arbete är mångfacetterat. Detta är ett urval av det vi gör:

Opinionsbildning

Genom debattartiklar i svenska medier driver vi opinion. Ofta ger vi nya perspektiv på lagförslag som läggs fram och fortsätter driva på utvecklingen av den svenska solenergibranschen. Genom att vara medlem hos Svensk Solenergi är du med och driver opinion för fler solenergivänliga lagförslag.

Ger svar på remisser

Svensk Solenergi ger svar på remisser, på både nationell och internationell nivå, till myndigheter. Vår breda kompetens är eftertraktad. På internationell nivå har vi till exempel givit remissvar på EU-kommissionens “EU Solar Energy Strategy”. På nationell nivå har vi bland annat givit svar påNya föreskrifter om starkströmsanläggningar”, vilket är ett förslag från Elsäkerhetsverket. Som medlemsföretag får du en röst som värnar om dina intressen och som påverkar aktuella, politiska förslag.

Certifierar solcellsmontörer

Genom Svensk Solenergis certifiering får du som företag en extern kvalitetsstämpel på att dina montörer är uppdaterade på de senaste reglerna och säkerhetsarbetet vid installeringen av solceller. Det ger en ökad trygghet för dina kunder eftersom det inte krävs någon utbildning för att installera solceller. Vår certifiering består av ett teoretiskt test och den praktiska kunskapen intygas av nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

Delar ut solenergipriset

Solenergipriset har vi på Svensk Solenergi delat ut sedan 2004. Syftet är att skapa intresse och öka kunskapen kring solenergi. Vi har två priser, “Årets prestation” samt “Årets anläggning”. Priserna kan delas ut till både privatpersoner och företag. Vi lyfter fram de mest innovativa projekten som bidrar till att teknikutvecklingen i branschen går framåt. Uppmärksamheten kan bli stor i lokala medier och bidrar till positiva nyheter om solenergi.

Ger ut en tidning

Svensk Solenergi ger ut en egen tidning, Svensk Solenergi, med fördjupande reportage och de mest aktuella nyheterna i branschen. Vår tidning är en sammanställning av det vi skriver på vår hemsida och ges ut fyra gånger om året. Man kan prenumerera gratis och få tidningen hemskickad eller digitalt via e-post.

Rankar Solcellstoppen

Varje år rankar vi Sveriges kommuner i Solcellstoppen. Det är ett sätt att ytterligare motivera utvecklingen av solenergi i Sverige. Då det ofta kan få stor medial uppmärksamhet på lokala orter bidrar det till att skapa opinion. Dessutom bidrar det till att kommuner kan se om de fortsätter främja solenergi, eller om de tappar sin placering gentemot kommuner där utvecklingen går snabbare framåt.

Driver interna och externa nätverk

Svensk Solenergi är en organisation där våra medlemsföretag tillsammans besitter stor kompetens. Genom våra nätverk kan kunskapen användas för att påverka utvecklingen av svensk solenergi åt rätt håll.
Nätverket för svenska solcellsparker är ett internt nätverk som arbetar för att solcellsparkerna ska bli större och fler.
Solnät är ett externt nätverk som arbetar med frågor kring elnätet och anslutning av solel. Medverkande är främst representanter från olika elnätsföretag samt våra medlemmar. Möten hålls var sjätte vecka där bland annat myndigheter som Boverket och Energimyndigheten har medverkat.
Forum Energigemenskaper jobbar med utvecklingen av energigemenskaper i Sverige samt frågan om kollektiv egenanvändning. Även detta är ett externt nätverk och på mötena har myndigheter som Energimyndigheten medverkat.
Nationellt solnätverk är ett nätverk som diskuterar aktuella och framtida solenergifrågor. Utöver Svensk Solenergi sitter Solar Region Skåne i nätverket, samt klimatrådgivare.

Medverkar i projekt

Svensk Solenergi deltar i flera olika projekt för att fortsätta utveckla branschen framåt. Vi arbetar till exempel för att utveckla en certifiering av BIPV, byggnadsintegrerade solceller. Ett annat projekt som vi deltar i är utvecklandet av transparenta, multifunktionella tunnfilmer.

Vilka medlemskap finns det i Svensk Solenergi?

I Svensk Solenergi har vi fem olika typer av medlemskap. Våra medlemskap är öppna både för de företag som har solenergi som huvudsaklig verksamhet och de företag som har solenergi som en del av verksamheten. Medlemskap “Koppar” är endast öppet för de företag som har solenergi som huvudsaklig verksamhet medan medlemskap “Silver” samt “Brons” enbart är öppna för de företag som har solenergi som en del av sin verksamhet.

Koppar är vårt grundmedlemskap. Det passar det företag som har en omsättning på mindre än 10 miljoner och färre än tre anställda. Företaget ska ha svenskt organisationsnummer och huvudsakligen arbeta med solenergi.

Brons är vårt andra grundmedlemskap och liknar på många sätt de kriterium som ställs på koppar. Företaget ska omsätta mindre än 10 miljoner kronor om året och ha färre än tre anställda. Den stora skillnaden är att företaget huvudsakligen inte jobbar med solenergi.

Silver är även det medlemskap som inriktar sig till företag som inte har solenergi som sin huvudsakliga verksamhet. Som företag får ni en större exponering på vår hemsida jämfört med bronsmedlemskapet. Utöver det får du alla de grundläggande medlemsförmånerna.

Guld är ett medlemskap som alla företag inom solenergibranschen kan söka. Här ställs inga specifika krav. Utöver de grundläggande förmånerna får du större exponering på vår hemsida och tillgång till ytterligare några förmåner.

Platinum är vårt finaste medlemskap. Till detta medlemskap kan alla företag söka, inga specifika krav ställs. Du får tillgång till fler och bättre förmåner. Dessutom listas du separat på vår hemsida och har möjlighet att använda dig av vår logga till din hemsidas sidfot. Det ger möjlighet till ökad exponering i din marknadsföring.

Hur blir jag medlem i Svensk Solenergi?

Det är enkelt att ansöka om medlemskap i Svensk Solenergi. Som medlem förbinder du dig till att följa vår uppförandekod och våra stadgar.

1.   Ansökan

Med vårt ansökningsformulär kan du enkelt och smidigt ansöka om medlemskap till Svensk Solenergi

2.   Granskning från kansliet

Svensk Solenergis kansli granskar ansökan så att den uppfyller alla kriterier innan den skickas vidare till medlemsutskottet.

3.   Förslag läggs fram av medlemsutskottet

Medlemsutskottet lägger fram ett förslag till styrelsen.

4.   Beslut om medlemskap fattas

Styrelsen möts fyra gånger om året och då fattas beslut om medlemskap. Därefter blir du medlem i Svensk Solenergi, syns i vårt medlemsregister och får ta del av alla våra förmåner.

Måste jag installera solceller för att vara med i Svensk Solenergi?

Svensk Solenergi är en organisation för alla företag som jobbar i branschen. Därför behöver man inte vara ett installationsföretag för att vara medlem i Svensk Solenergi. Bland våra medlemmar återfinns företag som bedriver utbildning, forskning, besiktning samt distribution av produkter. Oavsett om du har solenergi som huvudsaklig verksamhet, eller som en del av din verksamhet, är du varmt välkommen att var medlem hos oss.

Hur fungerar Svensk Solenergis certifiering?

I dagsläget är titeln solcellsmontör inte skyddad vilket innebär att det inte finns några krav på specifik utbildning för att installera solceller. Detta leder till att vissa installationer av solceller blir osäkra, felaktiga och farliga. Detta vill Svensk Solenergi ändra på.

Därför erbjuder vi en certifiering av solcellsmontörer. Certifieringen kan göras på distans och består av ett teoretiskt test. Nuvarande eller tidigare arbetsgivare intygar den praktiska kunskapen. Certifieringen är helt frikopplad från medlemskapet, men som medlemsföretag hos Svensk Solenergi får du ett mer förmånligt pris på kostnaden. Certifieringen är personlig och gäller i fem år. Du listas sedan på vår hemsida som en certifierad montör.

För dig som företagare är certifieringen en kvalitetsstämpel som ger dina kunder ökad trygghet. Du får även en extern kontroll på att dina montörer har tillägnat sig de kunskaper som krävs för en säker installation. Idag sker till exempel 25% av installationerna av obehörig personal som inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket eller ett företags egenkontrollprogram. Det är ett lagkrav, men trots det finns det oseriösa aktörer som inte följer dessa krav.

När osäkra installationer sker kan konsekvenserna bli stora. Skulle en brand inträffa gäller till exempel inte en privatpersons försäkringar om installationen har skett av obehörig personal. Vi på Svensk Solenergi gör vårt yttersta för att höja kvalitén och få bort oseriösa aktörer från vår bransch. En certifiering visar att personalen i ert företag har den kunskap som krävs.

I utformandet av testet har Svensk Solenergi utgått ifrån “Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak*, SIS HB 537, 2021 som ger råd och anvisningar för säkra solcellsinstallationer.

Det teoretiska testet består av 50 slumpvist, utvalda frågor och för att bli godkänd behöver man ha minst 70% rätt. Frågorna täcker fem områden:

  • Säkerhet som rör arbetsmiljön
  • Kunskaper om produkterna som används
  • Regler och lagar gällande elinstallation
  • Elsäkerhet
  • Mekaniska infästningar etc.

Vilka fördelar finns det med att bli medlem i Svensk Solenergi?

Det finns många fördelar med att bli medlem i Svensk Solenergi. Förutom att få tillgång till våra interna nätverk är du med och driver opinion och påverkar politiken framåt.

Påverka politiken framåt

Genom debattartiklar, svar på remisser samt deltagande i olika projekt driver Svensk Solenergi utvecklingen framåt. Som medlem är du med och påverkar arbetet och bidrar till att göra vår röst starkare.

Medlemsrabatter

Svensk Solenergi erbjuder medlemsrabatter för mässor med mera.

Synas på hemsidan

Som medlemsföretag syns du i vårt medlemsregister. Här kan privatpersoner söka på certifierade installatörer inför en kommande installation av solceller. Listan går även att filtrera utifrån olika arbetssegment i solenergibranschen.

Använda vår logotyp

Som medlem får du använda Svensk Solenergis logotyp. Den kan du använda dig av i din marknadsföring som en extern stämpel för att du är en seriös aktör på marknaden.

Billigare certifiering

Vår certifiering för solcellsmontörer blir billigare för dig som är medlem i Svensk Solenergi. Vi har olika erbjudanden beroende på vilket medlemskap du väljer. I vårt medlemskap “koppar” har du möjlighet att välja vårt årsabonnemang för 5000 kr (exklusive moms), där du kan certifiera maximalt tre montörer per år. I vårt Guldmedlemskap kan du köpa vårt årsabonnemang för 20 000 kr (exklusive moms). Då kan du certifiera obegränsat antal montörer.

Önskar du att certifiera en enskild montör, utan att ha abonnemang, kostar det 2 000 kr (exklusive moms). Det ska jämföras med priset på 7 000 kr (exklusive moms) om du inte är medlem i Svensk Solenergi.

Tillgång till ett stort nätverk av kunskap

Svensk Solenergi erbjuder webinarium och andra nätverksträffar som bidrar till ökat kunskapsutbyte samt möjlighet till nätverkande. Vi ordnar medlemsaktiviteter såsom sociala träffar i samband med mässor och bjuder in externa talare. Medlemmar i Svensk Solenergi går gratis på alla våra webbinarier.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Varmt välkommen att bli medlem hos oss. Tillsammans bildar vi en starkare röst för framtidens energikälla. Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast via telefon, 08-441 70 90 eller via e-post, info@svensksolenergi.se. Följ oss även på våra sociala medier för att få de senaste uppdateringarna i flödet.