Bransch­förening för mer sol­energi

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 360 medlemsföretag. Tillsammans representerar vi den svenska solenergibranschen. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar vi för att utveckla solenergin i Sverige.

Solenergianläggningar har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men vi ligger fortfarande långt efter övriga Europa. Och det finns ingen anledning till att vi inte ska komma ikapp. Det finns fantastiska möjligheter att utvinna mer solenergi i Sverige än vi gör idag och det jobbar vi för. Men för att lyckas måste vi bli fler som visar att vi bryr oss om vår planet.

Tillsammans är vi starka och gör skillnad.

Svensk Solenergi strävar efter att vara en inkluderande organisation med avseende på kön, bakgrund och socioekonomisk status, och är partipolitiskt obundna.

Du som redan är verksam i solenergibranschen kan bli medlem hos oss idag.

Vårt
ekosystem

 

– Ett nödvändigt nätverk för att vi ska kunna främja villkoren för solenergi i Sverige.

Vårt ekosystem

Vi representerar,
utvecklar och
opinionsbildar

Svensk Solenergi representerar och bevakar branschens intressen. Det gör vi bland annat genom:

 • Möten med beslutsfattare, myndigheter och institutioner.
 • Branschutveckling i samarbete med aktörer från alla delar av samhället.
 • Deltagande, åt våra medlemsföretags vägnar, i framtagning och utveckling av standarder.
 • Opinionsbildning – exempelvis genom debattartiklar på lokal, regional och nationell nivå.
 • Att bidra i olika sammanhang med sakkunskap för att höja den allmänna kunskapsnivån om solenergi.

Under Saker vi gör kan du läsa mer om hur vi försöker påverka beslutsfattare och skapa opinion genom att vara den ledande rösten för svensk solenergi.

Vi främjar villkoren för solkraft genom:

Hitta
medlems­företag

 

Funderar du på att installera solenergi och vill hitta installatör?

 • eco energy wolrd logga
 • sun4energy-logga
 • Sunstreet energy-logga
 • CanadianSolar logga
 • Xolta logga
 • greengo energy logga
 • Ilmatar solar
 • Huawei
 • Weland Stål
 • Vattenfall
 • Soltech
 • Solkompaniets logotyp
 • Solelgrossisten
 • OX2
 • Svea Solar
 • KPs logga
 • European Energy
 • E.ON logga

Senaste debattartiklarna

 • 9 februari, 2022

  ”Styr kraften rätt med nätnyttoersättning”

  Regeringens fokus är fel. I stället för kompensation för höga elpriser bör regeringen höja ersättningen för att installera solceller där...

  Läs mer
 • 23 december, 2021

  Debatt: Korta tiderna för handläggning

  För att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion till 2040 behöver mycket kraftslag implementeras i energisystemet. Förutsättningarna för utbyggnad...

  Läs mer
 • 29 oktober, 2021

  Debatt: Styr kraftproduktionen till rätt geografiska platser

  Solkraftsanläggningar kan – om de är smart lokaliserade – bidra till minskade förluster i nätet och avhjälpa flaskhalsar, både inom...

  Läs mer
 • 24 juni, 2021

  Debatt: Solkraft på åker är ett samhällsintresse

  På ATL Debatt publiceras idag ett inlägg signerat av tolv företrädare för den svenska solelsindustrin, bland andra Anna Werner, VD...

  Läs mer
 • 1 juni, 2021

  Debatt: Regler & skatter bromsar solenergi i Sverige

  Det var budskapet i debattinlägget från företrädare för Svensk Solenergi i DN Debatt i söndags. Svensk Solenergis styrelseordförande Anna Kinberg...

  Läs mer
 • 22 april, 2021

  Debatt: Regeringen bör göra solkraft till riksintresse

  Fler åtgärder behövs om vi ska få i gång utbyggnaden av större solkraftsanläggningar.  Sverige ligger hopplöst efter övriga Europa vad...

  Läs mer
 • 14 januari, 2021

  Debatt: Planera för fyrfaldigad elanvändning

  På DN Debatt publiceras idag ett inlägg signerat Svensk Solenergi, Svensk Vindenergi, Power Circle och Vätgas Sverige. Budskapet till regeringen...

  Läs mer
 • 14 februari, 2020

  Debatt: Sverige sänder motstridiga signaler

  Som en del av EU:s klimatarbete presenterade regeringen i dagarna sin nationella energi- och klimatplan, med Sveriges ambition för andelen...

  Läs mer
 • 11 december, 2019

  Debatt: Det saknas incitament att installera solel i Sverige

  Replik: När du använder el som du producerat själv borde du inte behöva betala elskatt på den. Du har betalat...

  Läs mer