Följ med oss på resan mot ett grönare Sverige

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 280 medlemsföretag. Tillsammans representerar vi den svenska solenergibranschen. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar vi för att utveckla solenergin i Sverige.

Solenergianläggningar har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men vi ligger fortfarande långt efter övriga Europa. Och det finns ingen anledning till att vi inte ska komma ikapp. Det finns fantastiska möjligheter att utvinna mer solenergi i Sverige än vi gör idag och det jobbar vi för. Men för att lyckas måste vi bli fler som visar att vi bryr oss om vår planet.

Tillsammans är vi starka.

Tillsammans gör vi skillnad.

Svensk Solenergi strävar efter att vara en inkluderande organisation med avseende på kön, bakgrund och socioekonomisk status, och är partipolitiskt obundna.

Du som redan är verksam i solenergibranschen kan bli medlem hos oss idag.

Vårt
ekosystem

 

– Ett nödvändigt nätverk för att vi ska kunna främja villkoren för solenergi i Sverige.

Vi representerar,
utvecklar och
opinionsbildar

Svensk Solenergi representerar och bevakar branschens intressen. Det gör vi bland annat genom:

  • Möten med beslutsfattare, myndigheter och institutioner.
  • Branschutveckling i samarbete med aktörer från alla delar av samhället.
  • Deltagande, åt våra medlemsföretags vägnar, i framtagning och utveckling av standarder.
  • Opinionsbildning – exempelvis genom debattartiklar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Att bidra i olika sammanhang med sakkunskap för att höja den allmänna kunskapsnivån om solenergi.

 

Under Saker vi gör kan du läsa mer om hur vi försöker påverka beslutsfattare och skapa opinion genom att vara den ledande rösten för svensk solenergi.

Vi främjar villkoren för solkraft genom

Antal
medlems-
företag

2
8
0

2021–2022

Arbetsgrupp om solenergi i byggnader

Styrelsen har under hösten 2022 tillsatt en arbetsgrupp ledd av ledamot Jonas Weissglas.

Arbetet pågår under regerings- och riksdagsbehandlingen av förslagen om krav på solenergi i byggnader (REPower Europe). Arbetet sker i samråd med medlemmar och andra branschaktörer. Uppdraget rapporteras löpande till styrelsen.

 

Arbetsgrupp om föreningens avgifter

Styrelsen har under hösten 2022 tillsatt en arbetsgrupp ledd av ledamot Johan Öhnell.

Arbetsgruppen har i uppdrag att, i dialog med olika medlemmar, göra en översyn av medlemsstruktur- och avgifter, samt inkomma med förslag till förändringar.

Överblick föreningens grupper

Hitta
medlemsföretag

Funderar du på att
installera solenergi
och vill hitta installatör?

Senaste debattartiklarna

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021