Svensk Solenergi / Om oss / Förtjänstdiplom / Jan-Olof Dalenbäck
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Jan-Olof Dalenbäck

Förtjänstdiplom tilldelas Jan-Olof Dalenbäck

Jan-Olof Dalenbäck har genom sin professur på Chalmers och sitt mångåriga engagemang i Svensk Solenergi haft en enormt stor betydelse för solenergins utveckling i Sverige. Redan under solvärmens utveckling under senare delen av 1970-talet var Jan-Olof involverad i ett av de större solvärmeprojekt som byggdes i Ingelstad, utanför Växjö. Han har ofta fungerat som en viktig länk mellan forskning/utveckling och näringlivet när det gäller impementering av solenergi hos fastighetsägare.

Genom Installationsteknik på Chalmers har Jan-Olof byggt upp en unik kompetens kring solvärme, engagerat många studenter och med entusiasm och sakkunskap stöttat och väglett ett stort antal doktorander. Under ett par decennier var svensk solvärmeteknik världsledande vilket Jan-Olof hade en stor delaktighet i som forskare. Allt sedan tidigt 1980-tal både stimulerade och vägledde Jan-Olof solvärmeindustrins utveckling i Sverige.

Jan-Olof har haft en alldeles speciell betydelse för branschorganisationen Svensk Solenergis utveckling. Först genom bildandet av SISOL och sedermera övergången till Svenska solenergiföreningen. På ett lyhört sätt har Jan-Olof genom åren bidragit till utvecklingen av branschorganisationen, inte minst genom samgåendet med SPIA och sedan upprättandet av ett kansli. Jan-Olof har med framsynthet och strukturerad ordningssamhet innehaft sekreterarfunktionen i Svensk Solenergi allt sedan den första styrelsen.

Under åren har många milstolpar kunnat genomföras tack vare Jan-Olofs försorg. Några värda att nämna är hans ansvar för genomförandet av ISES Solar World Congress i Göteborg 2003. Han har också haft en central roll i den analysgrupp som fanns för solvärmestödet i början av 2000-talet. Jan-Olof har också haft en stor inverkan i det informations- och opinionsarbete som branschorganisationen arbetat med under åren.

Det är ingen överdrift i påstående att Jan-Olof har haft och har en avgörande betydelse för solenergins utveckling i Sverige under de senaste 40 åren. Jan-Olofs insatser är härvidlag ovärderliga och fortsatt betydelsefulla.

Årsmöte 2021, digitalt

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2021-07-20

Topp 150 solcellsanläggningar i Sverige

Nu har vi sammanställt en lista med de 150 största solcellsanläggningarna i Sverige.

2021-07-18

Gnestaborna kommunbäst på gröna investeringar

Nya siffror från Skatteverket visar att Gnestaborna har beviljats högst avdrag för grön teknik per invånare under första halvåret 2021. Gnestaborna beviljades avdrag med i genomsnitt 116 kronor per invånare, vilket kan jämföras med rikssnittet på 24 kronor.

2021-07-10

Viktiga steg mot hållbara leveranskedjor

För medlemskap i Svensk Solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation. En viktig pusselbit är hållbara leveranskedjor för de produkter som våra medlemsföretag använder eller tillhandahåller.

2021-07-09

Topp 99 solcellsanläggningar i Sverige

Nu har vi sammanställt en lista med de största solcellsanläggningarna i Sverige (uppdaterad 2021-07-20)

2021-07-09

Offensiva trenden håller i sig

Siffrorna för juni månad har kommit. Antalet föranmälningar fortsatte öka kraftigt och vi är nu uppe i 16 500 föranmälningar hittills i år i landet, en ökning med 35 procent jämfört med första halvåret i fjol.