Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten / Testbädd solenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Testbädd solenergi


"En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden."

 

Följande företag och organisationer ingår i projektet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektledare), Glafo Glasforskningsinstitutet, Glava Energy Center, Chalmers tekniska högskola, Riksbyggen, TMF – Trä- och möbelföretagen, Linköpings Universitet, Skanska, Borås Energi och Miljö, Svensk Solenergi, Solkompaniet, Högskolan Dalarna, Encubator, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Paradisenergi, Caverion, SweModule.

Syfte och mål

Testbädden ska ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet – vilket på sikt bidrar till ett mer hållbart stadsbyggande. 
Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar som knyter samman ledande svenska innovationsaktörer i ett långsiktigt samarbete.

Målet är vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkar, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för ökat nyttiggörande av dessa.

Förväntade resultat

Fram till och med 2015 ska arbetet resultera i en effektiv innovationsplattform för solenergi där ledande svenska aktörer har avtalat om ett långsiktigt samarbete. På längre sikt ska testbädden bidra till att nya produkter, system, tjänster och processer kan utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas samtidigt som det nätverk som bildas runt testbädden bidrar till kompetenshöjning på både leverantörs- och beställarsidan.

Testbädden förväntas även bidra till ökade marknadsandelar internationellt för svenska företag, innovatörer och entreprenörer.

Vidare till projektets sajt testsolarbed.se

 

 

Projektet startade 2013. Pågår.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–15

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2019-12-31

Microproducenter och ursprungsgarantier

Energimyndigheten föreslår i en utredning att mikroproducenter av förnybar el inte längre ska kunna erhålla ursprungsgarantier på sin elproduktion.

2019-12-30

HFD-dom ger BRF rätt till momsavdrag för solcellsinstallation

Enligt ett utslag från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) behöver inte en bostadsrättsförening som installerat solceller betala moms för hela installationskostnaden.

2019-12-18

Montage och underhåll av solpaneler – så ökar vi säkerheten vid takarbete

Den som vistas på tak ska vara skyddad mot fall med skyddsräcke eller vara förankrad med personlig utrustning för fallskydd. Det är ett sätt att bibehålla vår säkerhet.

2019-12-04

Nominera till Solenergipriset 2020

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2019-12-03

Nätanslutning – implementering av EU-krav

För nästan fyra år sedan kom EU-förordningen Requirements for Generators, RfG. Visst ansvar för anslutning av produktionsanläggningar flyttades i och med förordningen från Svenska Kraftnät till de lokala nätägarna.