Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten / Testbädd solenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Testbädd solenergi


"En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden."

 

Följande företag och organisationer ingår i projektet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektledare), Glafo Glasforskningsinstitutet, Glava Energy Center, Chalmers tekniska högskola, Riksbyggen, TMF – Trä- och möbelföretagen, Linköpings Universitet, Skanska, Borås Energi och Miljö, Svensk Solenergi, Solkompaniet, Högskolan Dalarna, Encubator, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Paradisenergi, Caverion, SweModule.

Syfte och mål

Testbädden ska ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet – vilket på sikt bidrar till ett mer hållbart stadsbyggande. 
Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar som knyter samman ledande svenska innovationsaktörer i ett långsiktigt samarbete.

Målet är vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkar, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för ökat nyttiggörande av dessa.

Förväntade resultat

Fram till och med 2015 ska arbetet resultera i en effektiv innovationsplattform för solenergi där ledande svenska aktörer har avtalat om ett långsiktigt samarbete. På längre sikt ska testbädden bidra till att nya produkter, system, tjänster och processer kan utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas samtidigt som det nätverk som bildas runt testbädden bidrar till kompetenshöjning på både leverantörs- och beställarsidan.

Testbädden förväntas även bidra till ökade marknadsandelar internationellt för svenska företag, innovatörer och entreprenörer.

Vidare till projektets sajt testsolarbed.se

 

 

Projektet startade 2013. Pågår.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-12-18

Nominera till Solenergipriset 2019

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2018-10-11

Solcellsmarknaden ökade med 50 procent under 2017

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2017 och förväntas fortsätta göra det de närmaste åren.

2018-09-25

Solvärmedag i Kungsbacka

Femtontalet medlemsföretag, lika många intresserade konsulter och fastighetsbolag, och trettiotalet energirådgivare för att lyssna på utvecklingen för solvärmesystem i när- och fjärrvärmesystem.

2018-08-28

EU-tullar på solceller och moduler från Kina avskaffas

EU-kommissionen avser att som planerat avskaffa tullarna och reglerna kring MIP för kinesiska solceller och moduler den tredje september 2018.

2018-06-25

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form

Från första augusti 2018 kommer det inte längre behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område.