Svensk Solenergi | Start / Om oss / Samarbeten / Testbädd solenergi
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Testbädd solenergi


"En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden."

 

Följande företag och organisationer ingår i projektet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektledare), Glafo Glasforskningsinstitutet, Glava Energy Center, Chalmers tekniska högskola, Riksbyggen, TMF – Trä- och möbelföretagen, Linköpings Universitet, Skanska, Borås Energi och Miljö, Svensk Solenergi, Solkompaniet, Högskolan Dalarna, Encubator, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Paradisenergi, Caverion, SweModule.

Syfte och mål

Testbädden ska ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet – vilket på sikt bidrar till ett mer hållbart stadsbyggande. 
Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar som knyter samman ledande svenska innovationsaktörer i ett långsiktigt samarbete.

Målet är vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkar, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för ökat nyttiggörande av dessa.

Förväntade resultat

Fram till och med 2015 ska arbetet resultera i en effektiv innovationsplattform för solenergi där ledande svenska aktörer har avtalat om ett långsiktigt samarbete. På längre sikt ska testbädden bidra till att nya produkter, system, tjänster och processer kan utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas samtidigt som det nätverk som bildas runt testbädden bidrar till kompetenshöjning på både leverantörs- och beställarsidan.

Testbädden förväntas även bidra till ökade marknadsandelar internationellt för svenska företag, innovatörer och entreprenörer.

Vidare till projektets sajt testsolarbed.se

 

 

Projektet startade 2013. Pågår.

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2019-05-08

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter, april 2019

Reviderat PM om energiskatt på egenproducerad och konsumerad el.

2019-04-26

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

– 2019 har vi nöjet att premiera såväl industrianläggningar som en hotellkedja, teknisk utveckling och elavtal med solel, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

2019-04-16

Nominerade till Solenergipriset 2019

Prisceremonin hålls i Göteborg, torsdag 25 april, klockan 12.30, i Scaniasalen, Chalmers tekniska högskola med Chalmers rektor Stefan Bengtsson och Svensk Solenergis styrelseordförande Wilhelm Löwenhielm som prisutdelare.

2019-04-12

Positivt besked om solcellsstödet

Den åttonde april kom det ett efterlängtat besked från regeringen angående förutsättningarna för solcellsstödet under resterande del av 2019. Regeringen skjuter till ytterligare 300 mkr i vårändringsbudgeten utöver redan budgeterade 436 mkr och sänker stödnivå till 20 procent, vilket stämmer väl överens med de önskemål Svensk Solenergi framfört till regeringen.

2019-04-05

Svensk Solenergi rekryterar VD

Vill du bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle? För att möta omvärldens och medlemsföretagens växande behov av objektiv information, kvalitetssäkring och långsiktig opinionsbildning söker vi nu en VD som vill fortsätta att utveckla verksamheten.