Vår vision

Vår vision

Vår vision är att privatpersoner och företag ska ha tillgång till solenergi på ett smidigt, smart och ekonomiskt sätt. Svenska solenergiföretag ska vara bland de ledande i Europa. Tillsammans bidrar vi till en klimatomställning där det är lätt att leva på förnybar energi.

Solenergi ska stå för minst femton procent av den totala energianvändningen och energiproduktionen i Sverige inom en snar framtid. Det är inte ett orealistiskt mål, tycker vi. Det är vad som behövs. För planeten och för oss som bor på den.

Total elproduktion
Total värmeproduktion från sol: vision 15%

Bli medlem

Vi utvecklar,
representerar &
opinionsbildar

  • Svensk Solenergi representerar och bevakar branschens intressen genom möten med beslutsfattare, myndigheter och institutioner.
  • Vi främjar branschutveckling i samarbete med aktörer från alla delar av samhället.
  • Vi deltar åt våra medlemsföretags vägnar i framtagning och utveckling av standarder.
  • Vi opinionsbildar bland annat genom debattartiklar på lokal, regional och nationell nivå. Vi bidrar också i olika sammanhang med sakkunskap för att höja den allmänna kunskapsnivån om solenergi.

Våra medlemskap

Koppar

9.900 kr

Denna kategori är bara öppen för företag som huvudsakligen arbetar med solenergi och har en omsättning under 10 Mkr

Brons

15.000 kr

Denna kategori gäller också företag som huvudsakligen jobbar med solenergi men omsätter 10–20 Mkr

Silver

28.500 kr

Silver är till för företag som har annan huvudsaklig verksamhet än solenergi

Guld

33.500 kr

Standardmedlemskapet med bättre förmåner än koppar, brons och silver

Platinum

99.000 kr

Störst synlighet får du i kategorin platinum

Varför solenergi?

De flesta är idag medvetna om att jordens resurser håller på att ta slut och att klimatet är en av vår tids största utmaningar. Solenergi är en förnyelsebar energikälla som inte tar slut. Att välja solens kraft är ett steg i rätt riktning för både människa och miljö.

Valet av solenergi är också ekonomiskt hållbart i form av minskade elkostnader, lagringsmöjligheter och självförsörjande. Våra medlemsföretag står för kvalitet och är ett givet val när det är dags att ta steget och installera solenergi.