Vår vision

Vår vision är att privatpersoner och företag ska ha tillgång till solenergi på ett smidigt, smart och ekonomiskt sätt. Svenska solenergiföretag ska vara bland de ledande i Europa. Tillsammans bidrar vi till en klimatomställning där det är lätt att leva på förnybar energi.

Solenergi ska stå för minst tio procent av den totala energianvändningen och energiproduktionen i Sverige inom en snar framtid. Det är inte ett orealistiskt mål, tycker vi. Det är vad som behövs. För planeten och för oss som bor på den.

Bli medlem

  • Svensk Solenergi representerar och bevakar branschens intressen genom möten med beslutsfattare, myndigheter och institutioner.
  • Vi främjar branschutveckling i samarbete med aktörer från alla delar av samhället.
  • Vi deltar åt våra medlemsföretags vägnar i framtagning och utveckling av standarder.
  • Vi opinionsbildar bland annat genom debattartiklar på lokal, regional och nationell nivå. Vi bidrar också i olika sammanhang med sakkunskap för att höja den allmänna kunskapsnivån om solenergi.

+Vi utvecklar,
representerar &
opinionsbildar

Våra medlemskap

Koppar

6.600 kr

Denna kategori är bara öppen för företag som arbetar huvudsakligen med solenergi.

Brons

11.000 kr

Kategori brons är precis som koppar endast för företag som omsätter mindre än 10 Mkr och har färre än 3 anställda.

Silver

22.000 kr

Silver och brons är bara till för företag som har annan huvudsaklig verksamhet än solenergi.

Guld

27.500 kr

Standardmedlemskap med bättre förmåner än koppar, brons och silver.

Platinum

55.000 kr

Störst synlighet får du i kategori platinum.

Varför solenergi?

De flesta är idag medvetna om att jordens resurser håller på att ta slut och att klimatet är en av vår tids största utmaningar. Solenergi är en förnyelsebar energikälla som inte tar slut. Att välja solens kraft är ett steg i rätt riktning för både människa och miljö.

Valet av solenergi är också ekonomiskt hållbart i form av minskade elkostnader, lagringsmöjligheter och självförsörjande. Våra medlemsföretag står för kvalitet och är ett givet val när det är dags att ta steget och installera solenergi.

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021