Svensk Solenergi | Start / Om oss / Vision och verksamhet
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Vision och verksamhet

Vision

Användning av solenergi (direkt omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet) har en betydande roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige och svenska företag är bland de ledande i Europa.

Verksamhet

Svensk solenergi är en branschförening som med närmare 250 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.


Svensk solenergi

 • uppvaktar myndigheter i syfte att främja villkoren för solenergiutnyttjande i Sverige och fungerar som remissinstans i relaterade frågor,

 • tar fram informationsmaterial för såväl allmänhet som beslutsfattare,

 • delar ut Solenergipriset till årets anläggning och årets prestation för uppmärksamma solenergitillämpningar och sprida information om bra exempel,

 • arrangerar branscheminarier i syfte att diskutera branschgemen­samma aktiviteter,

 • svarar för branschstatistik i samarbete med SP*

 • arrangerar forskarseminarier tillsammans med Energimyndigheten, med flera i syfte att sprida information om de senaste forskningsresultaten,

 • verkar för att ökad kompetens hos installatörer och andra relaterade yrkesgrupper i samarbete med medlemsföretag och SP,

 • verkar för produktkvalitet genom Solar Keymark – frivillig EU-certifiering – verkade tidigt för framtagning av regler för P-märkning av solfångare i samarbete med SP,

 • är medlem i Swedish Standards Institute (SIS), som administrerar standardiserings­arbete inom ISO och CEN,

 • är medlem i EuropeanSolar Thermal Industry Federation (ESTIF) – www.estif.org – som representerar den europeiska solvärmebranschen,

 • är associerad medlem i SolarPower Europe  – www.solarpowereurope.org – som representerar den europeiska solcellsbranschen,

 • är Swedish section of the International Solar Energy Society (ISES) – www.ises.org – en av FN registrerad Non Governmental Organisation (NGO) – med internationellt engagemang och publikationer som REFOCUS, Solar Energy Journal, m m.

 • har cirka 80 enskilda medlemmar och samarbetar med Energimagasinet som medlemstidning.

 

*) SP = Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 

 

 

/26 mars 2018

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-12-18

Nominera till Solenergipriset 2019

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2018-10-11

Solcellsmarknaden ökade med 50 procent under 2017

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2017 och förväntas fortsätta göra det de närmaste åren.

2018-09-25

Solvärmedag i Kungsbacka

Femtontalet medlemsföretag, lika många intresserade konsulter och fastighetsbolag, och trettiotalet energirådgivare för att lyssna på utvecklingen för solvärmesystem i när- och fjärrvärmesystem.

2018-08-28

EU-tullar på solceller och moduler från Kina avskaffas

EU-kommissionen avser att som planerat avskaffa tullarna och reglerna kring MIP för kinesiska solceller och moduler den tredje september 2018.

2018-06-25

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form

Från första augusti 2018 kommer det inte längre behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område.