Följ oss i sociala medier

Anläggningar i Sverige

Var finns de största anläggningarna, när togs de i drift och vad har de för effekt? Hur många av anläggningarna finns på mark respektive tak?

Allt större solcellsanläggningar installeras i Sverige, även om de fortfarande är små i ett internationellt perspektiv. Här samlar vi information om de anläggningar som har en installerad effekt på mer än 210 kW.

Kartan uppdaterades senast 1 december 2021.

Stora anläggningarna i siffor

Grafiken nedan baseras på uppgifter om 227 anläggningar (1 oktober 2021) som ägare och aktörer anmält till Svensk Solenergi.

Fram till den första juli 2021 betalade anläggningsägaren energiskatt på egenanvänd el om anläggningen var mindre än 255 kW. Detta förklarar den stora toppen i första diagrammet. Nu är gränsen 500 kW. Många anläggningar som tidigare låg under gränsen, byggs nu ut. Många som valde att inte bygga alls med den lägre gränsen, bygger nu nya anläggningar för att använda skalfördelar.

Ett tiotal anläggningar ligger precis under 1,5 MW (trubbig topp). Det kan förklaras med att elnätsavgiften är lägre för kraftanläggningar under 1,5 MW.

 

Hela listan

Läs och hämta hela listan (oavsett anläggningstyp) här.

Läs och hämta en lista med enbart takanläggningarna här.

Har du en större (över 210 kW) eller mindre (under 210 kW) anläggning?
Berätta om den för oss så presenterar vi den här på hemsidan.