Anläggningar i Sverige

Var finns de största anläggningarna, när togs de i drift och vad har de för effekt? Hur många av anläggningarna finns på mark respektive tak?

Allt större solcellsanläggningar installeras i Sverige, även om de fortfarande är små i ett internationellt perspektiv. Här samlar vi information om de anläggningar som har en installerad effekt på mer än 210 kW.

Kartan uppdaterades senast 24 augusti 2022.

Stora
an­läggning­­ar i siffror

Grafiken nedan baseras på uppgifter om 227 anläggningar (1 oktober 2021) som ägare och aktörer anmält till Svensk Solenergi och ska ses som en illustration. Statistik över landets drygt 92 000 nätanslutna solcellsanläggningar finns hos Energimyndigheten och på vår statistiksida.

Fram till den första juli 2021 betalade anläggningsägaren energiskatt på egenanvänd el om anläggningen var mindre än 255 kW. Detta förklarar den stora toppen i första diagrammet. Nu är gränsen 500 kW. Många anläggningar som tidigare låg under gränsen, byggs nu ut. Många som valde att inte bygga alls med den lägre gränsen, bygger nu nya anläggningar för att använda skalfördelar.

Ett tiotal anläggningar ligger precis under 1,5 MW (trubbig topp). Det kan förklaras med att elnätsavgiften är lägre för kraftanläggningar under 1,5 MW.