24 januari 2023 |

Över 50 000 anslutningar

Under 2022 anslöts över 50 800 nya solcellsanläggningar till det svenska elnätet. Det pekar statistik från nätbolagen på, som Svensk Solenergi har sammanställt. Det är en ökning med 91 procent från 2021 då 26 541 anläggningar anslöts.

Svensk Solenergis statistik pekar på att den nyinstallerade nätanslutna effekten solel under 2022 uppgick till nästan 1 000 MW (1 GW), en dubblering från året innan (503,4MW).

Enligt statistiken anslöts 50 800 anläggningar under 2022. Aktiviteten toppade i oktober då 5 700 anläggningar anslöts. Under det fjärde kvartalet installerades hela 16 000 anläggningar, jämfört med 13 700 under kvartal 3. Den befarade nedgången under kvartal 4 uteblev alltså.

Antalet föranmälningar, det vill säga till elnätsföretagen inskickade önskemål om att få ansluta solelproduktion, slutade enligt Svensk Solenergis uppskattning utifrån nuvarande data på 94 700 år 2022, mot 36 200 under 2021, en ökning med 162 procent. Föranmälningarna toppade under september och sjönk under december tillbaka till samma nivå som under våren, vilket fortfarande var en betydligt högre nivå än tidigare år. Antalet föranmälningar var för helåret 86 % fler än antalet nätanslutningar. Motsvarande siffra för 2021 var 38 %. Detta visar vilken lång kö av önskemål om installationer som har byggts upp under året och det är fortsättningsvis långa kötider för att få en installation utförd.

Svensk Solenergis uppskattningar av antalet nätanslutna och föranmälda anläggningar baseras på statistik från de tre stora elnätsföretagen. Den officiella statistiken från Energimyndigheten kommer i slutet av mars.

Du hittar vår samlade statistik från elnätsbolagen här ->
  • Inga träffar.