12 april 2019 |

Positivt besked om solcellsstödet

Den åttonde april kom det ett efterlängtat besked från regeringen angående förutsättningarna för solcellsstödet under resterande del av 2019. Regeringen skjuter till ytterligare 300 mkr i vårändringsbudgeten utöver redan budgeterade 436 mkr och sänker stödnivå till 20 procent, vilket stämmer väl överens med de önskemål Svensk Solenergi framfört till regeringen.

Möjliggör fortsatt marknadsutveckling

Förändringar i förordningen och 736 mkr i budget innebär att solcellstödet kommer bidra till investeringar i solceller på en liknande nivå som under 2018. Detta eftersom förra årets budget på 1085 mkr och 30 procent stödnivå ger en total teoretisk investering i solceller på 3.617 mkr för 2018, medan en budget på 736 mkr och en stödnivå på 20 procent ger en total teoretisk investering på 3.680 mkr för 2019. Räknar vi sedan med en positiv prisutveckling, samt att vissa projekt installeras utan solcellsstödet, pekar det mot en fortsatt marknadstillväxt under 2019.

Länsstyrelserna kan återigen handlägga ansökningar

Förändringar i förordningen och 736 mkr i budget innebär också att länsstyrelserna återigen kan börja handlägga ansökningar så snart de tilldelats nya medel.  Sammanfattningsvis är de viktigaste förändringarna i förordningen följande:

  1. Den maximala stödnivån för Stödberättigande kostnader sänks från 30 procent till 20 procent.
  2. Maxbeloppen på 1,2 miljoner kronor per anläggning och 37 kr/W är samma som tidigare – dock sänks det tidigare maxbeloppet på 90 kr/W för hybridsystem till 37 kr/W.
  3. Vid ansökan om stöd kommer det inte längre behöva lämnas en beräkning av den årliga elproduktionen från det tilltänkta solcellssystemet.
  4. Den nya förordningen kommer börja gälla åttonde maj 2019.

Dessutom är det beslutsdatum, och inte som tidigare ansökningsdatum, som kommer avgöra stödnivån.  Det innebär att de som sökt solcellsstödet under 2018 eller i början av 2019, men inte ännu fått sitt besked från länsstyrelsen, kommer bli berättigade ett stödbelopp som utgår från stödnivån 20 procent.

Underlag

Länk till Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller med förändringar som träder i kraft åttonde maj.

  • Inga träffar.