9 februari 2023 |

Projektansökan om vattenrening med förnybar el

Svensk Solenergi har tillsammans med Mellifiq, Nordic Folkecenter och Wello Oy skickat in en projektansökan till Interreg Baltic. Projektet är en förstudie som syftar till att utreda möjligheterna att använda lokal och förnybar el till vattenrening på ett effektivt och driftsäkert sätt.

I projektet kommer vi undersöka hur man kan planera vattenreningen efter tillgång till intermittent kraftproduktion, driva reningsverk i ö-drift och återanvända delar av spillvattnet. Vattenrening är en synnerligen samhällsviktig process som i fall av konflikt, bortfall från elnät eller låg effekttillgång skulle kunna göras mer leveranssäker. Det finns svenska reningsverk som redan nu vill utnyttja solenergi i högre utsträckning. Sydvatten ser positiva effekter för reningskostnaden och klimatet.

Vid beviljad ansökan kommer Svensk Solenergi som projektpartner bidra med ett brett kontaktnät, kunskapsförmedling och spridning av projektets resultat. Vi kommer medverka under flera av projektets planerade aktiviteter och därigenom verka för en högre grad av integrering och samplanering mellan två av samhällets viktigaste funktioner – energiförsörjning och tillgång till rent vatten.

För frågor om projektet, vänligen kontakta Ludvig.

  • Inga träffar.