24 augusti 2022 |

Projektansökan till Energimyndigheten om agrivoltaics

Svensk Solenergi är med i en projektansökan till Energimyndigheten som lämnas in under hösten 2022  i utlysningen Sök stöd för forskning om Människa, Energisystem och Samhälle (energimyndigheten.se).

Genom intervjuer och workshops är tanken att studera acceptansfrågor kring agrivoltaics, vilket kan bli ett viktigt ämne för framtiden. Markanvändningsfrågor kommer att bli än större än idag om vind och sol ska se till att vi blir koldioxidneutrala.

Projektledare: Silvia Bruzzone

Medlemsföretag som är intresserade av att medverka i projektet kan ta kontakt med projektledare Silvia Bruzzone direkt eller med Bengt Stridh på Mälardalens universitet.

  • Inga träffar.