7 januari 2018 |

Solar District Heating

Svensk Solenergi var delaktig i EU-projektet Solar District Heating – SDH åren 2010–2018.

Föreningens dåvarande verksamhetsledare Jan-Olof Dalenbäck var med i EU-projektet genom CIT Energy Management AB, med stöd från Svensk Solenergi, Svensk fjärrvärme (tills de gick upp i Energiföretagen) och Västra Götalandsregionen.

Läs mer här –>

  • Inga träffar.