Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer

Svensk Solenergi är med i referensgruppen för projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer. Projektet drivs av Energikontoret Region Örebro län och finansieras av Energimyndigheten.

Målet med projektet är en ökad samexistens mellan solcellsanläggningar och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer i Örebro län. Övergripande ska projektet bidra till att etableringen av solelproduktion i Örebro län blir väl anpassad samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras.

Läs mer om projektet på Region Örebro läns hemsida

Se webbinariet med korta föreläsningar om hur en hållbar utbyggnad av solel kan göras med hänsyn till olika typer av varsamhetskrav.

Webbinarium om solel och verksamhetskrav

 

Fler projekt

Följ oss på
sociala
medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021