24 februari 2022 |

Solenergikluster för utveckling av innovationer, affärer och kompetens

Utvecklingen av solenergi i Sverige är en viktig komponent för att kunna nå klimatmålen.  Solenergibranschen i Sverige växer med 60 procent per år och nu börjar stora finansiella aktörer intressera sig för branschen. Den största tillväxten sker i dagsläget utanför regionen och för att värmländska små-och medelstora företag (SMF) i solenergibranschen skall kunna ta del av den kraftiga tillväxten utvecklas i projektet ett solenergikluster där de får nätverk och koppling till de största nationella aktörerna som möjliga samarbetspartners och kunder samtidigt som innovationer, affärer och kompetens utvecklas på ett hållbart sätt.

Genom solenergiklustret skapas en mötesplats där värmländska SMF möter nationella aktörer för samverkan, interaktion och gemensam utveckling. Genom att använda Glava Energys Centers (GEC) innovationsprocess skapas separata utvecklingsdelaktiviteter där innovationer, affärer och kompetens utvecklas hållbart och där de nationella aktörerna tillför kompetens och är kunder till de produkter och affärsmodeller som de värmländska SMF utvecklat.

Det övergripande målet är stärkt konkurrenskraft för små-och medelstora företag inom solenergibranschen, vilket sker genom:

 • En vidgad marknad då de får direktkontakt till de största svenska aktörerna (som kunder och samarbetspartners) och nyutvecklade produkter och affärsmodeller.
 • En större möjlighet till digital utveckling genom samverkan med projektpartners inom digitalisering.
 • En större möjlighet till hållbar utveckling genom att nya hållbara produkter utvecklats för att möta kundernas ökade krav på hållbarhet.

Projektet förväntas på lång sikt bidra till:

 • Att Sverige får ökad andel hållbar elproduktion genom utveckling av nya innovationer, affärer och kompetens för solenergibranschen.
 • Ökad hållbar lönsamhet inom solenergibranschen genom att nya innovationer och affärskoncept ökar affärsmöjligheterna för solenergibranschen.
 • Att solenergibranschens innovationsförmåga ökas.
 • Att solenergibranschen ser möjligheterna på exportmarknaden.
 • Att den kraftigt ökande solenergibranschen får tag i personer med rätt kompetens.
 • Att nya utbildningar skapas för solenergibranschens behov.
 • Att riskkapitalet får större insikt i solenergibranschens utvecklingsmöjligheter.
 • En ökad jämställdhet, mångfald och integration i solenergibranschen.
 • Att solenergiklustret långsiktigt kan fortsätta stötta solenergibranschen

Projektperiod: 2021-01-01 -2023-04-30

 • Inga träffar.