4 juli 2021 |

Energiföretagens fyrpartssamtal om elnätsanslutningar

Svensk Solenergi är aktiva i Energiföretagens fyrpartssamtal om elnätsanslutningar.

De fyra parterna är

  • Svenska Kraftnät
  • Energimarknadsinspektionen
  • nätbolag (Energiföretagen och några enskilda större nätägare)
  • elproducenter (här ingår Svensk Solenergi)

Dan-Eric Archer, CheckWatt, är föreningens representant i samtalen. Forumet behandlar främst den svenska implementeringen av EU-förordning om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG). Den påverkar vilka krav som ställs på utrustning i nätanslutna solcellsanläggningar, hur förfarandet vid driftsättning är, nätägarnas ansvar och skyldigheter, regler vid ”curtailment” – tillfällen då produktion måste minskas för att nätet inte kan ta emot mer el – samt vad som gäller vid ombyggnation av anläggningar.

Omfattningen är ett halvdagsmöte ungefär varannan månad, samt en del efterforskning från Dan-Eric Archers sida och återrapportering till föreningen.

  • Inga träffar.