27 maj 2022 |

Rapport från InterSolar

På årets InterSolar fick besökarna klämma på färgade tunnfilmssolceller i plast till bullerskydd, glest placerade celler i glas för växthus, portabla miniväxelriktare, staket och parasoller med solceller, liksom helt och hållet måttbeställda solpaneler. Svensk Solenergis kansli närvarade i form av verksamhetsutvecklare Ludvig Bydén.

 

Lagring

I de flesta leverantörers affärserbjudanden är batterilagring nu ett naturligt nästa steg, antingen som kompletterande produkt eller integrerad i växelriktaren. Lagring hade sin egen mässhall, men batterierna syntes överallt på mässan. Batterier med smart styrning av förbrukningsposter i hemmet blir allt vanligare. Styrning mot elpris försvåras dock av de många olika systemen för prissättning, varför det ännu inte slagit igenom på bred front.

Inom C&I-segmentet (commerical & industrial) visade flera leverantörer upp containerstora batterilösningar. Tekniken och den inbyggda styrningen möjliggör stöttning av elnätet. Det gör systemen attraktiva långt ut på nätet och ger elnätsägaren ytterligare intäktsmöjligheter för nättjänster. Ett par projekt med modulärt uppbyggda vätgasanläggningar visades upp, varav ett redan är driftsatt i Holland.

Drift och underhåll

Bland utställarna framhävdes många stödtjänster för underhåll av solcellsanläggningar och framför allt för solcellsparker. Städmaskiner, mätutrustning för väder, felsöknings- och planeringsverktyg som hjälper till att planera underhåll. Även för enskilda växelriktare berättades det om loggning av driftsvärden med automatisk analys för att kunna förutse framtida fel.

Hos ett antal konsult- och IT-företag visades program skräddarsydda för storskalig övervakning, planering, drift och underhåll av solcellsanläggningar. Känslan infann sig av en riktning för solkraften mot allt större anläggningar, en utveckling lik den som vindkraften genomgått. En större och mer formell kostym sys upp för en växande bransch.

Produkter för privatmarknaden

För villasegmentet återfanns många nya produkter som kan tilltala de vetgiriga, med tanke på mångfald i färg och design kanske även de stilmedvetna. Produkterna och deras användargränssnitt utvecklas mot en högre grad av användarvänlighet och användaren ges allt större insyn i systemets funktioner. Touchskärm för översikt och inställningar börjar bli vanligare. Det ska bland annat göra det lättare att välja olika driftlägen, som exempelvis ödrift då man kan förprogrammera nedprioritering av tunga förbrukningsposter som husets värmesystem.

En fortsatt tysk trend är att installera hybridväxelriktare oavsett om batteri installeras till solcellsanläggningen eller inte.

Övrigt och kuriositeter

Paneler på 600… till och med 700 Watt siktades på mässan. De är stora som ladugårdsdörrar och skyltar som mest en verkningsgrad på 22,7 %.

Vridbara solcellssystem har inte fått sitt genomslag i Sverige, men på mässan konkurrerade många sådana om utrymmet – imponerande pjäser. Uppemot 12 eller fler paneler som roterar kring en axel, ibland i tandem med ytterligare en axel för att klara sig med en enda motor.

Svensk Solenergi höll ett mingel med sin norska motsvarighet. Intresset var stort och stämningen mycket god på Hotel Europas innergård. Vi planerar ett liknande evenemang nästa år.

Föreningens styrelseledamot Dennis Lundgren från Solverket Alfa har intervjuats om årets trender, läs här.

Mässan hölls den 11–13 maj och du kan läsa mer på InterSolars hemsida.

  • Inga träffar.