13 oktober 2021 |

Reflektioner från Inter­Solar 2021

Antalet besökare var många, antalet utställare mindre och krav på mask och Covid-tester gjorde mässan krångligare än vanligt. Men nog var det värt resan. Föreningens nyaste styrelseledamot, Dennis Lundgren, berättar.

På minglen diskuterades nya effekttariffer, som är på stark frammars, över hela Europa, batterilager, laddare och styrning av dessa. Allt för att hålla nere ”peak effect”.

Flera företag vittnade om hur de tappat uppemot 1 års traditionell produktutveckling på grund av halvledarbristen, då deras ingenjörer tvingats att istället lägga hela sitt fokus på att ta fram alternativa lösningar med nya komponenter.

Det var färre utomeuropeiska företag på mässan än tidigare år – antagligen för att den bestämdes med kort varsel och på grund av pandemireglerna som gjorde det krångligt att resa och delta.

 

Trender


Solpaneler

Många tillverkare visade upp paneler med 108 celler på wafers om 210mm. Panelerna var något bredare än paneler med mindre wafers och 120 celler. Dessa paneler ligger nu på 390–410 W och kommer antagligen snart bli på den effektnivå kunder i första hand erbjuds.

Förbättringar i verkningsgrad fortsätter, främst med heterojunction där ett tunt lager amorft kisel läggs ovanpå det monokristallina kislet och på så sätt ökar energiupptagningen vid låg instrålning.

Större paneler för takmontage fortsätter vara begränsade till 2m², eftersom arbetsmiljöreglerna i Tyskland inte tillåter montörer att hantera större paneler än så.

För markmonterade anläggningar visades paneler med effekter runt 550W, många bifacial.

Några företag visade takintegrerade lösningar, men det var inga direkta nyheter. Vi hoppas på mer spännande lösningar nästa år.

 

Växelriktare

Många tillverkare erbjuder hybridväxelriktare som omvandlar strömmen för både solceller och batterilager. Trenden verkar vara att sälja hybridväxelriktare även till kunder som enbart installerar en solcellsanläggning, för att möjliggöra att lägga till batterilager senare.

Många av de nya modeller som visades på mässan släpps inte på marknaden förrän 2023, på grund av tappet i produktutveckling som corona givit.

Maxeffekten på hybridväxelriktare för hushåll är exempelvis fortfarande 10kW, men det beror också på de tyska reglerna för skatt på egenanvänd el. Gränsen för att slippa skatten är 10kW, jämfört med 15 kW som är vanligt hos svenska hushåll.

 

Fästsystem

Några nya produkter visades upp från de stora aktörerna. Det vanligaste samtalsämnet var brist på aluminium och problem med leveranser.

 

Lagring

Flera helt nya företag presenterade batterilösningar, bland annat svenska Nilar som visade system med NiMH-batterier vars livslängd kan förlängas med syrgas.

Nya kabinettlösningar presenterades också där växelriktare, batterier och kopplingsboxar integreras i en mindre skrymmande enhet.

Många batteritillverkare verkar satsa på LitiumJärnFosfat (LiFePO) till skillnad från NMC-batterier som används i de flesta eldrivna fordon. LiFePO anses vara säkrare, men NMC är mer energitäta.

 

Smart styrning

Flera företag visade system för att koppla ihop solcellsanläggning, batteri, billaddare och annan hushållsutrustning för att effektivare utnyttja energi och hålla nere kostnaderna, men fortfarande är många lösningar inte släppta på marknaden.

 

Billaddare

En rad nya billaddare med olika funktioner visades upp. Dynamisk lastbalansering verkar bli standardlösning, men än är det få laddare som kan styra så att överskottsel från solcellerna laddas in i bilen istället för ut på nätet.

 

Övrigt

Påfallande många företag visade produkter och robotar för rengöring av solpaneler.

  • Inga träffar.