22 april 2021 |

Debatt: Regeringen bör göra solkraft till riksintresse

Fler åtgärder behövs om vi ska få i gång utbyggnaden av större solkraftsanläggningar.

 Sverige ligger hopplöst efter övriga Europa vad gäller byggandet av större solparker, främst på grund av att det är svårt att få tillstånd att bygga. För att länsstyrelserna, som handlägger tillståndsärendena, ska ha lätt för att göra rätt,måste regeringen göra solkraft till ett riksintresse eller bestämma att solkraft räknas som en temporär markanvändning så att andra riksintressen inte tillåtsstoppa utbyggnaden. Det skriver Svensk Solenergis VD, Anna Werner, i en debattartikel hos Svensk Byggtjänst.

Läs hela artikeln på byggtjanst.se

  • Inga träffar.