29 april 2020 |

Remissvar I2020/00777/E

Remissvar avseende promemorian Elcertifikat – stoppregel om kontrollstation 2019 (2011:1200).

Sammanfattningsvis stöttar Svensk Solenergi fortfarande Svensk Vindenergis och Svensk Vindkraftsförenings förslag. Vi vill även påminna om utfästelsen om en stoppregel som stänger systemet i balans och påpekar att regeringens förslag sannolikt står i strid med förnybarhetsdirektivet.

 

Läs hela vårt remissvar här

  • Inga träffar.