19 april 2024 | ,

Remissvar delbetalning över årsskifte

Svensk Solenergi har lämnat synpunkter till Finansdepartementet på promemorian Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik, Fi2024/00137.

Promemorian innehåller lagförslag som löser den så kallade årsskiftesproblematiken, som innebär att förskottsbetalningar som har gjorts innan ett årsskifte inte kan ge skattereduktion om installationen slutbetalas efter årsskiftet. Problemet har orsakats av ett lagtekniskt fel som uppkom när det gröna avdraget infördes. Svensk Solenergi har sedan det uppmärksammats jobbat för att få en ändring av lagen för att eliminera problematiken.

Svensk Solenergi gläds åt föreslagna lagändringarna och ser att det är angeläget att det träder i kraft enligt förslaget.

Samtidigt anser vi att regeringen ska passa på att förtydliga reglerna för hur ett batteri som berättigat till grönt avdrag får användas. En sådan justering innebär i praktiken bara en återgång till regelverket som fanns innan Skatteverkets ändrade sin tolkning – och borde därför kunna genomföras snabbt och enkelt.

Här kan du läsa vårt remissvar:
Här kan du läsa promemorian:
  • Inga träffar.