28 september 2023 | ,

Remissvar elnätens intäktsreglering

Energimarknadsinspektionen, Ei, håller just nu på att slå fast regelverket för elnätsföretagens intäktsramar under perioden 2024–2027. Svensk Solenergi har inkommit med våra synpunkter i två remissvar.

De två delar av Ei:s förslag som vi har besvarat är:

  • Metoden för beräkning av om ett elnät utnyttjas effektivt
  • Att kostnader för flexibilitetstjänster ska omfattas av intäktsregleringen
Här har Ei samlat information om intäktsregleringen 2024-2027 ->
Nedan kan du läsa våra två remissvar:
  • Inga träffar.