21 april 2022 | ,

Remissvar en EU-strategi för solenergi

Svensk Solenergi har besvarat europeiska kommissionens remiss av EU Solar Energy Strategy.

Strategin ska läggas fram som ett kommissionsmeddelande och bidra till att solenergin når sin fulla potential för att nå energi- och klimatmålen i EU:s gröna giv. Remissen besvarades genom att föreningen besvarade en enkät online bakom inloggning. Sist i enkäten bilade vi en egen text med det vi ville utveckla vår syn på.

 

 

 

  • Inga träffar.