20 januari 2021 |

Remissvar FI2020/04673

Remissvar (FI2020/04673) på Finansdepartementets promemoria Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el.

Föreningen välkomnar förslaget att höja gränsen för skattebefrielse på egenanvänd el, eftersom det är ett steg i rätt riktning som ger ökat incitament för utbyggnad av något större solcellsanläggningar. Det är mycket viktigt att lagförslaget genomförs till den 1 juli 2021. Detta är en välkommen förändring för solenergibranschen, som påverkats mycket negativt av den pågående coronapandemin. Det är också viktigt att regeringen fortsätter på utsatt väg och snarast tar bort energiskatten helt och hållet på egenanvänd förnybar el.

 

Läs remissvaret här

  • Inga träffar.