30 oktober 2019 |

Remissvar SOU 2019:30

Vi ser Nätkoncessionsutredningens betänkande som mycket viktigt för att solcellsanläggningar som ägs av såväl energibolag, som bostadsbolag, företag och privatpersoner, ska bli en viktig del i omställningen till helt förnybart elsystem i Sverige.

Vi delar utredningens slutsats att regelverks förändringar som underlättar anslutning och delning av elproduktionsanläggningar är avgörande för en samhällsekonomisk omställningen. Det är vidare mycket positivt att utredningen föreslår förändringar som kommer underlätta för överföring av lokalproducerad el utan krav på koncessionsplikt.

Förslaget att tillåta interna nät mellan flerbostadshus utan krav på nätkoncession är kanske det viktigaste och mest logiska då flera äldre bostadsområden, som uppfördes innan IKN-förordningen trädde i kraft 2007, redan har den möjligheten.

Dagens krav minskar incitamenten och begränsar möjligheterna att använda solel i fler bostadshusområden, varför föreslagna undantag bör träda i kraft så snart som möjligt.

 

Läs hela vårt remissvar här

 

 

Remissammanställning

  • Inga träffar.